ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχία στους ενστόλους για τις επικουρικές και το εφάπαξ

Ανησυχία στους ενστόλους για τις επικουρικές και το εφάπαξ

Εντονη ανησυχία επικρατεί στους κόλπους των σωμάτων ασφαλείας και των στρατιωτικών, καθώς απομένουν περίπου 100 μέρες μέχρι το τέλος του χρόνου κι ακόμη δεν γνωρίζουν την τύχη των επικουρικών τους Ταμείων και των εφάπαξ τους. Ο νόμος που πέρασε εν μέσω έντονων αντιδράσεων, στο τέλος Ιουλίου, δίνει τη δυνατότητα μετατροπής του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) σε επαγγελματικά Ταμεία, έως τις 31/12/2014. Παράλληλα, ορίζει ότι έως το τέλος Οκτωβρίου πρέπει να καθοριστούν με κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύψει ο συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ετησίων ελλειμμάτων για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και τους ειδικούς κλάδους και λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού. Ειδικά για τα Ταμεία εφάπαξ, η απόφαση πρέπει να ενσωματώνει και τη «ρήτρα διασφάλισης αξιόμαχου». Οι εκπρόσωποι των ενστόλων βρίσκονται σε αναβρασμό καθώς μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να αποφασίσουν τη μετατροπή του ΤΕΑΠΑΣΑ σε Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ή την ένταξή του στο επικουρικό των μισθωτών (ΕΤΕΑ).

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων με επιστολή της προς τη διοίκηση του ΤΕΑΠΑΣΑ επισημαίνει ότι τα χρονικά όρια έχουν στενέψει ασφυκτικά και ζητεί ενημέρωση για το αν έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται από τον νόμο. Ζητεί να επισπευσθούν οι διαδικασίες για τον καθορισμό της ρήτρας αξιόμαχου και του συντελεστή βιωσιμότητας καθώς και για την ανάθεση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων αναλογιστικών μελετών. Πρόκειται για παράγοντες καθοριστικούς για το μέλλον του Ταμείου και το ύψος των μελλοντικών παροχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που διακινήθηκαν στους κόλπους των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των σωμάτων ασφαλείας και των στρατιωτικών, ο αρχικός σχεδιασμός του συντελεστή βιωσιμότητας οδηγούσε σε δραματικές περικοπές των εφάπαξ, που μεσοσταθμικά έφθαναν ακόμη και πάνω από 50%.

Η ανησυχία των ασφαλισμένων μεγεθύνεται από το βάρος της απόφασης που θα κληθούν να πάρουν μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Και τούτο, διότι ακόμη κι αν αποφασιστεί να μην ενταχθούν στο ΕΤΕΑ, το ΤΕΑΠΑΣΑ και το ΤΕΑΠΙΕΝ, αυτό δεν σημαίνει ότι αποφεύγουν τις περικοπές. Ο νόμος ορίζει ότι και στην περίπτωση της επαγγελματικής ασφάλισης, το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης θα διαμορφώνεται με βάση «συντελεστή βιωσιμότητας, ο οποίος θα πρέπει να αναπροσαρμόζει σε ετήσια βάση τις νέες και τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, μέσω ενός μηχανισμού μειωμένης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, ανάλογα με τις καταβαλλόμενες εισφορές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων στο Ταμείο, αποκλείοντας κάθε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό».

Αυτό που ίσως κερδίσουν εάν επιλέξουν τη λύση της επαγγελματικής ασφάλισης είναι, κατά τη διαδικασία υπολογισμού της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, να ληφθούν υπόψη μόνο τα δικά τους ελλείμματα και όχι τα συνολικά ελλείμματα των Ταμείων που συμμετέχουν στο ΕΤΕΑ.

Συμψηφισμός οφειλών

Οφειλές ύψους έως 20.000 ευρώ προς τον ΟΑΕΕ και 15.000 ευρώ προς τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία συμψηφίζονται και παρακρατούνται σε έως και 40 μηνιαίες δόσεις από τους υποψήφιους συνταξιούχους, ακόμη κι αν έχουν διαδοχική ασφάλιση. Τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί που συμμετέχουν στη διαδικασία καθορίζει υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Σύμφωνα με αυτή, το οφειλόμενο ποσό θα παρακρατείται από τον φορέα που απονέμει τη σύνταξη, σε έως και 40 μηνιαίες δόσεις, και θα αποδίδεται στα άλλα ταμεία στα οποία υφίσταται οφειλή. Για ποσό οφειλής μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ για τον ΟΑΕΕ και 15.000 ευρώ στα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία, ο υποψήφιος συνταξιούχος οφείλει να εξοφλήσει το επιπλέον ποσό εφάπαξ. Στην περίπτωση δε που η συγκεκριμένη οφειλή είναι ληξιπρόθεσμη, πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ όλο το ποσό. Μόνο τότε θα εκδίδεται βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης και θα κινείται η διαδικασία συνταξιοδότησης. Με την πρώτη σύνταξη θα παρακρατείται και η πρώτη δόση της οφειλής.