ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώσεις επικουρικών σε πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους

Μειώσεις επικουρικών σε πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους

Μείωση συντάξεων κατά 376 εκατ. ευρώ, εντός του 2015, προβλέπει τελικά ο προϋπολογισμός του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), όπως αποκαλύπτεται μέσα από την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του. Ετσι, οι πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι του υπερεπικουρικού ταμείου των μισθωτών θα βρεθούν αντιμέτωποι με μειώσεις ακόμη και μεγαλύτερες του 10%, όπως τις υπολογίζουν οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία.

Μέσα από την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του ΕΤΕΑ για τη νέα χρονιά, το πλεόνασμα 106,4 εκατ. ευρώ προκύπτει εφόσον εφαρμοστούν μειώσεις συντάξεων, όπως προβλέπονται στον νόμο 4052 του 2012. Στην πράξη, η μείωση των επικουρικών συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους έχει προεξοφληθεί, χωρίς να καθορίζεται το πότε και πώς αυτή θα επιβληθεί.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται έκτακτα έσοδα ύψους 1,246 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 870 εκατ. ευρώ αφορούν σε έσοδα από κρατήσεις που προέρχονται από εφαρμογή των νόμων του 2011 και του 2012 (ειδικές εισφορές που επιβλήθηκαν στις επικουρικές συντάξεις) και 376 εκατ. ευρώ που αφορούν «μειώσεις συντάξεων στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου 4052/2012». Πρόκειται για τον νόμο με τον οποίο καθορίζεται ο μηχανισμός εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, βάσει της οποίας κάθε τρίμηνο θα επανυπολογίζεται το ύψος των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων έτσι ώστε στο τέλος του έτους να μην υπάρχει έλλειμμα. Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιούλιο επιβλήθηκαν «οριζόντιες» μειώσεις της τάξης του 5,2% και παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εργασίας, θα υπάρξει έλλειμμα στο τέλος του 2014, το οποίο θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του ΕΤΕΑ.

Πηγές από το υπουργείο Εργασίας εκτιμούν πως οι όποιες περικοπές θα είναι μικρότερες από το 10% που εκτιμούν οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία (ΠΟΚΟΚΠ), επισημαίνοντας ότι μπορεί να προκύψουν πρόσθετα έσοδα για το ΕΤΕΑ της τάξης των 200 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν έχουν προϋπολογιστεί και έτσι το ποσό που θα χρειάζεται να καλυφθεί θα είναι τελικά πολύ μικρότερο. Τα έσοδα αυτά μπορεί να προέλθουν από το ΤΠκΔ, αλλά και από το αμοιβαίο κεφάλαιο ασφάλισης προσωπικού της ΔΕΗ. Στον προϋπολογισμό του ΕΤΕΑ, πάντως, εγγράφονται έσοδα της τάξης των 370,2 εκατ. ευρώ από εισπράξεις υπέρ άλλων ταμείων.

Από αυτά, 130 εκατ. ευρώ αφορούν έσοδα υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) τα οποία εισπράττονται από το ΕΤΕΑ και είτε δεν αποδίδονται στον λεγόμενο ασφαλιστικό κουμπαρά είτε αποδίδονται και στη συνέχεια επιστρέφονται.