ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνειο μέσω ΕΤΕπ για ολοκλήρωση έργων του ΕΣΠΑ αναζητεί η κυβέρνηση

Δάνειο μέσω ΕΤΕπ για ολοκλήρωση έργων του ΕΣΠΑ αναζητεί η κυβέρνηση

Μέσω δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επιδιώκει το υπουργείο Οικονομίας να ολοκληρώσει τα ημιτελή έργα του τρέχοντος ΕΣΠΑ, αλλά και να ενεργοποιήσει το νέο πρόγραμμα της περιόδου 2014 – 2020. Πρόκειται για δάνειο μέσω του οποίου θα καλυφθεί η εθνική συμμετοχή τόσο στο τρέχον όσο και στο νέο ΕΣΠΑ, που είναι και αναγκαία προϋπόθεση για να «κλείσουν» τα έργα της προηγούμενης περιόδου και να ξεκινήσουν τα νέα.

Οι όροι του νέου δανείου, αλλά και η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συζητήθηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε χθες ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης με τον πρόεδρο της ΕΤΕπ Βέρνερ Χόγερ. Εμφαση δόθηκε επίσης στις νέες προοπτικές που ανοίγονται από το σχέδιο Γιουνκέρ και στη δυνατότητα ένταξης σε αυτό ελληνικών έργων.

Το ελληνικό αίτημα αφορά την επέκταση της δανειακής σύμβασης για τη χρηματοδότηση των ημιτελών έργων του υφιστάμενου ΕΣΠΑ, αλλά και τη σύναψη ενός νέου δανείου ύψους 1 δισ. ευρώ για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής στο νέο ΕΣΠΑ. Ο δανεισμός του ελληνικού Δημοσίου μέσω της ΕΤΕπ για έργα του ΕΣΠΑ φθάνει μέχρι σήμερα τα 2 δισ. ευρώ και η πρόσθετη χρηματοδότηση αποσκοπεί στην ομαλή εκτέλεση των έργων που δεν έχουν τελειώσει ακόμη και θα πρέπει να κλείσουν έως τα τέλη του 2015. Πρόκειται για ημιτελή έργα, τα οποία προκειμένου να λάβουν την τελική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει προηγουμένως να ολοκληρωθούν με εθνικούς πόρους, αφού η κοινοτική συμμετοχή εκταμιεύεται απολογιστικά. Το πρόσθετο ποσό για το κλείσιμο του προηγούμενο ΕΣΠΑ υπολογίζεται στα 200 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την οριστικοποίηση της λίστας των ημιτελών έργων, ενώ για τη νέα προγραμματική περίοδο, η αναγκαία χρηματοδότηση υπολογίζεται στο 1 δισ. ευρώ. Τα δάνεια της ΕΤΕπ είναι μακροχρόνιας διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο που συνδέεται με αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και χαμηλό spread. Ετσι το δάνειο των 2 δισ. ευρώ είχε συναφθεί για 25 χρόνια, με επιτόκιο που ξεκινούσε λίγο πάνω από το 3% και διαμορφωνόταν ανάλογα με την πολιτική επιτοκίων της EKT, που σήμερα έχει οδηγήσει σε μείωση του βασικού επιτοκίου στο 0,10%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, στην ίδια συνάντηση ο κ. Χόγερ διαβεβαίωσε τον κ. Σταθάκη ότι η ΕΤΕπ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα υγιή δημόσια και ιδιωτικά έργα στη χώρα, καθώς επίσης και όσα έχουν προκύψει με τη σύμπραξη του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Τέλος, εξέφρασε την υποστήριξή του στη γενικότερη πορεία των διαπραγματεύσεων και τόνισε ότι ο όμιλος είναι πρόθυμος να βοηθήσει σε οποιεσδήποτε νέες ρυθμίσεις προς όφελος της Ελλάδας, αν αυτό ζητηθεί από τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε.