ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγαλύτερη εισφορά αλληλεγγύης σε χαμηλότερα εισοδήματα…

20s6eisforaallileguia

Αυξήσεις και μειώσεις φόρων φέρνει η νέα κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης που αποκάλυψε χθες η «Κ» και η οποία τελεί υπό την έγκριση των πιστωτών της χώρας. Το περίεργο είναι ότι το εισπρακτικό αποτέλεσμα δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το προηγούμενο, δηλαδή η νέα κλίμακα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη. Ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών ερωτηθέν για τον λόγο που τροποποιείται η κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης, απάντησε ότι «υποχρέωσή μας ήταν να την ενσωματώσουμε στη βασική κλίμακα φορολογίας εισοδήματος». Ωστόσο επεσήμανε «ότι η νέα κλίμακα είναι προοδευτική και προσομοιάζει με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος».

Προβλήματα

Η νέα κλίμακα δημιουργεί προβληματισμό δεδομένου ότι σε ορισμένα υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια ο φόρος αυξάνεται σε σχέση με πέρυσι και στα αμέσως επόμενα ο φόρος μειώνεται. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει εισόδημα 50.000 ευρώ θα πληρώσει για το 2016, σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου, το ποσό των 1.440 ευρώ έναντι 1.000 το 2015 (επιπλέον 440 ευρώ) και κάποιος με εισόδημα 60.000 θα πληρώσει 2.040 ευρώ το 2016 από 2.400 ευρώ το 2015, δηλαδή 360 ευρώ λιγότερα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης δεν έχει εγκριθεί ακόμα από τους πιστωτές της χώρας. Δεν αποκλείεται να επιμείνουν έτσι ώστε να ενσωματωθεί η εισφορά αλληλεγγύης, δηλαδή ποσό άνω του 1,3 δισ. ευρώ στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

Πώς διαμορφώνεται η κλίμακα με βάση την πρόταση του υπουργείου Οικονομικών:

– 0% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.

– 0,7% για τα εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ. Στο κλιμάκιο αυτό η εισφορά θα υπολογίζεται με συντελεστή 0,7% για το σύνολο του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ όπως ακριβώς ισχύει και σήμερα.

– 3% για τα επόμενα 10.000 ευρώ εισοδήματος, δηλαδή για το κλιμάκιο 20.001 έως 30.000 ευρώ.

– 5% για το τμήμα του εισοδήματος από 30.001 έως 50.000 ευρώ.

– 6% για τα επόμενα 50.000 ευρώ, δηλαδή για το κλιμάκιο εισοδήματος από 50.001 έως 100.000 ευρώ.

– 8% για τα επόμενα 400.000 ευρώ, δηλαδή από 100.001 έως και 500.000 ευρώ και

– 10% για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές:

– Δεν προκύπτει καμία αλλαγή για τους φορολογούμενους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα επιβαρυνθούν με την ίδια εισφορά αλληλεγγύης.

– Για τους φορολογούμενους με εισοδήματα από 20.001 έως 35.000 ευρώ η εισφορά μειώνεται. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 25.000 ευρώ σήμερα επιβαρύνεται με εισφορά αλληλεγγύης 350 ευρώ καθώς επιβαρύνεται για το σύνολο του εισοδήματός του με συντελεστή 1,4%. Με τις προτεινόμενες αλλαγές ο πρώτος συντελεστής παραμένει στο 0,7%. Θα επιβάλλεται όμως σε κλιμάκιο εισοδήματος έως 20.000 ευρώ, ενώ για τα επόμενα 5.000 ευρώ εισοδήματος (από 20.001 έως και 25.000 ευρώ) ο συντελεστής θα αυξάνεται σε 3%. Με τον τρόπο αυτό, για τον συγκεκριμένο φορολογούμενο η εισφορά μειώνεται σε 290 ευρώ ή 60 ευρώ λιγότερα. Αντίστοιχα για φορολογούμενο με 35.000 ευρώ, η έκτακτη εισφορά από 700 ευρώ μειώνεται στα 590 ευρώ.

– Μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τους έχοντες εισοδήματα από 35.000 έως 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση που εφαρμοστεί αυτή η κλίμακα οι φορολογούμενοι θα δουν τον λογαριασμό της εισφοράς αλληλεγγύης να αυξάνεται μέχρι και 440 ευρώ.

– Μειωμένη εισφορά θα έχουν οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από 60.000 έως 70.000 ευρώ, ενώ για όσους αποκτούν εισοδήματα έως 100.000 ευρώ η εισφορά αυξάνεται.

– Με τη νέα κλίμακα ελαφρύνονται αυτοί που έχουν εισοδήματα πάνω από 100.000 και έως 150.000 ευρώ.