ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 67 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και στο Δημόσιο

25s19asfaltameio

Στα 67 και όχι στα 65 καθορίζεται το όριο ηλικίας για την υποχρεωτική αποχώρηση των δημοσίων υπαλλήλων από την υπηρεσία τους, με τροπολογία που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με τον τρόπο αυτό παραμένουν στη δημόσια διοίκηση στελέχη που εντός της επόμενης διετίας θα βρίσκονταν μπροστά στο εξής παράδοξο: Ενώ δεν θα πληρούσαν τις νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, θα υποχρεούνταν σε αυτοδίκαιη απόλυση από αυτό. Και αυτό γιατί με το προ 3ου μνημονίου θεσμικό πλαίσιο, οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με 35 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας εφόσον ασφαλίστηκαν πρώτη φορά στο Δημόσιο πριν από τις 31/12/1982, ή με 35 συντάξιμα έτη και 58 ετών, εφόσον διέθεταν ασφάλιση πριν από τις 31/12/1992. Με τους ν. 4336/2015 και 4337/ 2015 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται σταδιακά έως το 2022 στα 40 έτη ασφάλισης και 62 ετών ή 67 ετών με λιγότερα των 40 ετών ασφάλιση. Συνεπώς, θα οδηγούνταν σε απόλυση ασφαλισμένοι που δεν θα είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Πλέον, με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή τροποποιείται ο Υπαλληλικός Κώδικας και επιτρέπεται η παραμονή στην υπηρεσία μέχρι και τα 67. Πρόκειται για το απώτατο ηλικιακό όριο παραμονής του υπαλλήλου στο Δημόσιο, καθώς μετά την παρέλευσή του θα εκδίδεται πλέον η διαπιστωτική πράξη απόλυσης. Μάλιστα, διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση του Δημοσίου να λύσει την υπαλληλική σχέση λόγω ορίου ηλικίας δεν σχετίζεται με το δικαίωμα του υπαλλήλου να παραιτηθεί από την υπηρεσία νωρίτερα από τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του, εφόσον θεμελιώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως αυτές προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Εν τω μεταξύ, με καθυστέρηση θα καταβληθεί πιθανότατα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας το μέρισμα στους 280.000 συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς ακόμη δεν βρέθηκαν τα 12-13 εκατ. ευρώ που απαιτούνται για να καταβληθεί το ποσό στο σύνολό του και στην ώρα του. Να σημειωθεί ότι ενώ το διοικητικό συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων εξέταζε ακόμη και το ενδεχόμενο καταβολής του 1/3 της συνολικής παροχής, τελικά βρέθηκε λύση, καθώς διαπιστώθηκε ότι το Δημόσιο οφείλει στο ταμείο χρήματα, λόγω καθυστέρησης επιστροφής φόρων. Μέχρι και χθες, όμως, δεν είχαν λυθεί τα νομικά προβλήματα που υπήρχαν, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στις πληρωμές.

Στο υπουργείο Εργασίας έχει ετοιμαστεί ο νέος τρόπος υπολογισμού των μερισμάτων, που οδηγεί σε μειώσεις κατά 30% ή και 40%, όμως η διάταξη θα κατατεθεί μαζί με την επιδιωκόμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Ηδη, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ταμείου, που φωτογραφίζει μειώσεις που σύμφωνα με τους ειδικούς ανέρχονται σε 32%.

Κρατήσεις

Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών καθορίζει στο 4% του νέου βασικού μισθού τις εισφορές που θα πρέπει να αποδίδουν οι δημόσιοι υπάλληλοι υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, ενώ κρατήσεις θα γίνονται και σε κάθε άλλη πρόσθετη αποδοχή (επιδόματα κ.ά.).

Αναλυτικά, η εγκύκλιος καθορίζει τα ποσοστά κρατήσεων, με βάση τις αποδοχές του νέου μισθολογίου στο Δημόσιο, όπως ισχύει από 1/1/2016. Μάλιστα, διευκρινίζεται πως υπάλληλοι για τους οποίους προκύπτει αύξηση μισθού, η οποία θα διανεμηθεί σύμφωνα με τον νόμο σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις, η κράτηση 4% υπέρ ΜΤΠΥ θα γίνεται από φέτος στον συνολικό νέο ονομαστικό μισθό.

Για παράδειγμα: Υπάλληλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος μέχρι 31/12/2015 λάμβανε βασικό μισθό 1.100 ευρώ, οικογενειακή παροχή 50 ευρώ και υπερβάλλουσα μείωση 250 ευρώ, με το νέο μισθολόγιο, δικαιούται βασικό μισθό 1.200 ευρώ, οικογενειακή παροχή 50 ευρώ ευρώ και προσωπική διαφορά 250 ευρώ. Η αύξηση των 100 ευρώ θα καταβληθεί σταδιακά σε 4 έτη (1/4 για κάθε έτος). Συνεπώς ο εν λόγω υπάλληλος θα δικαιούται μισθό της τάξεως των 1.125 ευρώ φέτος, 1.150 ευρώ το 2017, ενώ το 2018 θα παίρνει 1.175 ευρώ και από το 2019 και μετά 1.200 ευρώ. Η υπέρ ΜΤΠΥ κράτηση, όμως, στο 4% θα γίνεται στο πλήρες ποσό των 1.200 ευρώ από 1.1.2016, δηλαδή στο νέο κλιμάκιο χωρίς να αφαιρείται η αύξηση που θα καταβληθεί σταδιακά. Στην περίπτωση που οι νέες αποδοχές του υπαλλήλου περιλαμβάνουν, εκτός από τον βασικό μισθό, και άλλο είδος αποδοχών, τότε θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, με τα ποσοστά να κυμαίνονται μεταξύ 1% και 4%.