ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΣΑ: Το ασφαλιστικό απειλεί με εξόντωση τους επιστήμονες

dsa-to-asfalistiko-apeilei-me-exontosi-toys-epistimones-2132323

Διατάξεις εξοντωτικές για τους επιστήμονες, και δη τους δικηγόρους, περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, την ερχόμενη Δευτέρα. «Υπό τον μανδύα της φερόμενης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, εισάγονται φορολογικού χαρακτήρα ρυθμίσεις με απροκάλυπτα δημευτικό χαρακτήρα», υπογράμμισε ο πρόεδρος των δικηγόρων Βασίλης Αλεξανδρής από το βήμα της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, επισημαίνοντας ότι το νομοσχέδιο ουδεμία βιωσιμότητα παρέχει στο ασφαλιστικό σύστημα, ενώ απειλεί με οικονομική και επαγγελματική εξόντωση τους επιστήμονες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο κ. Αλεξανδρής παρέθεσε δύο ενδεικτικά παραδείγματα: του παλαιού δικηγόρου με εισόδημα 30.000 ευρώ, ο οποίος με το σημερινό καθεστώς πληρώνει εισφορές 3.800 ευρώ ετησίως, ενώ με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο θα κληθεί να πληρώσει 11.385 ευρώ, αλλά και του δικηγόρου με εισόδημα 15.000 ευρώ, οι εισφορές του οποίου αυξάνονται από 3.450, που πληρώνει σήμερα ετησίως, σε 5.692 ευρώ.

Σύμφωνα με την αποκωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τους δικηγόρους, όπως έγινε για λογαριασμό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τους νομικούς Διον. Ρίζο και Στ. Μπακάλη, βασική αλλαγή που επέρχεται μέσω του νομοσχεδίου είναι ο υπολογισμός των εισφορών με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους. Αναλυτικά, έως 31-12-2016 οι εισφορές υπολογίζονται και καταβάλλονται με το σημερινό σύστημα. Από την 1/1/2017, η εισφορά για κύρια σύνταξη ορίζεται στο 20%. Για τα πρώτα 5 χρόνια από την έναρξη επαγγέλματος προβλέπεται έκπτωση. Αναλυτικά, τα δύο πρώτα χρόνια η εισφορά ορίζεται στο 14% και για τα επόμενα τρία στο 17% επί του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. Προσοχή όμως. Το συνολικό ποσό της έκπτωσης θεωρείται ασφαλιστική οφειλή, η οποία πρέπει να εξοφληθεί έως το έτος συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου.

Αντίστοιχα, η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη ορίζεται στο 6,95%, με έκπτωση στα 4,87% για τα δύο πρώτα χρόνια από την έναρξη του δικηγορικού επαγγέλματος και 5,91% για τα επόμενα τρία. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση ορίζονται στο 7% από την 1/6/2016 έως 31/5/2019 και στο 6,5% από 1/6/2019 έως 31/5/2022, με στόχο να επανέλθουν στο 6% μετά την εξαετία. Τέλος, η εισφορά για εφάπαξ ανέρχεται στο 4% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος της προηγούμενης χρονιάς.

Η συνολική επιβάρυνση από εισφορές ανέρχεται μετά την πρώτη πενταετία σε 37,95%, ενώ έως το 2020 παρέχονται εκπτώσεις που ξεκινούν από 50% για εισοδήματα από 10.000 ευρώ.

Για τον υπολογισμό των εισφορών λαμβάνεται υπ’ όψιν ως κατώτατο εισόδημα το ποσό των 4.923,07 ευρώ, ενώ ανώτατο εισόδημα πάνω από το οποίο δεν μπορούν να υπάρξουν επιβαρύνσεις είναι τα 70.329,6 ευρώ. Για τους δικηγόρους, το εισόδημα που λαμβάνεται υπ’ όψιν είναι εκείνο που αποκτάται από την οικεία δραστηριότητα, για τους εμμίσθους προβλέπεται ότι πέραν της εισφοράς από τη σχέση μισθωτής εργασίας θα καταβάλλεται εισφορά και για τα εισοδήματα που λαμβάνουν από ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος με βάση τη γενική υποχρέωση (χωρίς να εφαρμόζεται το κατώτατο όριο). Για τα μέλη δικηγορικών εταιρειών ως εισόδημα λαμβάνεται υπ’ όψιν το πηλίκον της διαίρεσης του συνολικού μερίσματος της εταιρείας διά του ποσοστού συμμετοχής, ενώ σε περίπτωση ζημιών καταβάλλεται το ελάχιστο προβλεπόμενο.

Η καταβολή μέρους των εισφορών γίνεται μέσω παρακράτησης ποσοστού 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση για την οποία εκδίδεται γραμμάτιο προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου. Τα ποσά αυτά θα αποδίδονται στον ΕΦΚΑ. Εάν το ποσό που έχει παρακρατηθεί υπολείπεται, καταβάλλεται σε χρήμα.

Για δικηγόρους που τελούν σε αναστολή, οι εισφορές καθορίζονται βάσει του κατώτατου ορίου.