ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων

ti-provlepei-to-schedio-gia-ti-diacheirisi-ton-kokkinon-daneion-2132885

Fast track δικαστήρια για την επικύρωση των συμφωνιών αναδιάρθρωσης του χρέους μικρών και μεγάλων οφειλετών, αλλά και φορολογικές απαλλαγές τόσο για τις εταιρείες που θα αγοράσουν ή θα διαχειριστούν δάνεια –εξυπηρετούμενα ή μη– όσο και για τους οφειλέτες προβλέπει, μεταξύ άλλων, το προσχέδιο του μνημονίου που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το προσχέδιο καταγράφει τα προαπαιτούμενα που θα πρέπει να υλοποιήσει η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την ΤτΕ και το ΤΧΣ, έως και τα τέλη του 2016, για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών, που απελευθερώνονται πλήρως. Εξαιρούνται αυτά που συνδέονται με την πρώτη κατοικία του οφειλέτη και με την προϋπόθεση ότι η αντικειμενική της αξία δεν υπερβαίνει τις 140.000 ευρώ και τα οποία προστατεύονται από την πώληση έως και τα τέλη του 2017.

Με εξαίρεση αυτή την κατηγορία οφειλών, η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην τροποποίηση του νόμου 4354/2015 και να μεριμνήσει για την πλήρη άρση των περιορισμών που υπάρχουν στην πώληση και στη διαχείριση δανείων, επεκτείνοντας το φορολογικό καθεστώς των απαλλαγών που ισχύει για την τιτλοποίηση απαιτήσεων (3156/ 2003). Με βάση τον σχετικό νόμο, η μεταβίβαση απαλλάσσεται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο –περιλαμβανομένου και του φόρου υπεραξίας– τέλος, ανταποδοτικό ή μη, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, εισφορά του νόμου 128/1975, προμήθεια, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου. Αντίστοιχα, από την πλευρά του οφειλέτη, δεν θα πρέπει να θεωρείται εισόδημα, και ως εκ τούτου να φοροαπαλλάσσεται, το ποσό του δανείου που διαγράφεται στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αναδιάρθρωσης.

Οδικός χάρτης

Εως τα μέσα Μαΐου, η κυβέρνηση θα πρέπει να μεριμνήσει για τη δημιουργία γραμματείας που θα υποστηρίζει το έργο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους και να χαράξει έναν οδικό χάρτη για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και την αξιολόγηση του ιδιωτικού χρέους των προβληματικών επιχειρήσεων. Εντός της ίδιας προθεσμίας η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στη σύσταση ενός μηχανισμού που θα συντονίσει την αξιολόγηση των προβληματικών επιχειρήσεων και την αναδιάρθρωση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους βιώσιμων οφειλετών. Μέχρι τα τέλη Μαΐου το ΤΧΣ θα πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την αναδιάρθρωση των μεγάλων επιχειρηματικών δανείων στη βάση ακόμη και ολόκληρων κλάδων της οικονομίας και την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τραπεζών για τους κοινούς δανειολήπτες. Η ΤτΕ καλείται να αξιολογήσει τις πιθανές φορολογικές προσαρμογές που θα πρέπει να γίνουν στις προβλέψεις και στις διαγραφές των τραπεζών, ενώ σε αναθεώρηση οδηγείται και ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΤτΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κενά και αδυναμίες.

Εως τα τέλη Ιουνίου οι Αρχές θα πρέπει μεταξύ άλλων: α) Να τροποποιήσουν τη νομοθεσία για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών από μικρούς, αλλά και μεγάλους οφειλέτες, εντάσσοντας τις οφειλές τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς το Δημόσιο. β) Να εισάγουν βασικές αρχές για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας και τη διατύπωση προτάσεων αναδιάρθρωσης. Και γ) να εξετάσουν τη δυνατότητα fast track δικαστηρίων για την επικύρωση των συμφωνιών αναδιάρθρωσης. Η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει οι πράξεις των ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων που αναλαμβάνονται –καλή τη πίστει– στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης οφειλών να είναι με βάση αντικειμενικά κριτήρια και σύννομες διαδικασίες, ενώ πρόσθετες διασφαλίσεις μπορούν να προβλεφθούν για μεγάλους οφειλέτες.

Εως τα τέλη Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση θα πρέπει:

• Να αναπτύξει ένα σχέδιο για την επίσπευση των διαδικασιών εταιρικής πτώχευσης στα δικαστήρια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας.

• Να παρουσιάσει α) μια ανάλυση σκοπιμότητας για τη νέα ιδιοκτησία ακινήτων και τις συναλλαγές μεταβίβασης, πραγματοποιώντας διασταυρώσεις της ιδιωτικής περιουσίας που είναι καταγεγραμμένη στο Κτηματολόγιο με τη βάση δεδομένων για την ακίνητη περιουσία και β) ένα μητρώο αφερεγγυότητας με στοιχεία για τις οφειλές ιδιωτών τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς το Δημόσιο.

Εταιρική αφερεγγυότητα

Εως τα τέλη Οκτωβρίου η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην τροποποίηση της νομοθεσίας για την εταιρική αφερεγγυότητα και να προωθήσει τον θεσμό των διαχειριστών αφερεγγυότητας, με στόχο έως τα τέλη του χρόνου να έχουν ολοκληρωθεί και οι εξετάσεις που θα επιτρέψουν τη δραστηριοποίηση των νέων πιστοποιημένων επαγγελματιών.