ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην εποχή της δισκέτας έχει μείνει το ΙΚΑ

03s18ika1

Με δισκέτα καλούνται οι εργοδότες και οι εκπρόσωποί τους-λογιστές να ενεργοποιήσουν τους κωδικούς τους στο ΙΚΑ προκειμένου να προσλάβουν προσωπικό, με μεγάλα θύματα, όχι μόνο της κρίσης και της ανεργίας αλλά και της έλλειψης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, τους πάνω από 1.100.000 ανέργους. Την ώρα που τα κονδύλια για προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας είναι πενιχρά, με αποτέλεσμα ο ΟΑΕΔ και το υπουργείο Εργασίας να αναζητούν νέους τρόπους χρηματοδότησής τους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε προσλήψεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια απίστευτη γραφειοκρατία. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν ακόμη υποκαταστήματα του ΙΚΑ που υποχρεώνουν τους εργοδότες να καταθέτουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) αποθηκευμένες σε δισκέτες. Πρόκειται για μια διαδικασία πολύ συχνή το τελευταίο διάστημα, καθώς αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 3 τρίμηνα να στείλουν ΑΠΔ, λόγω έλλειψης προσωπικού ή «μαύρης απασχόλησης» και οι κωδικοί τους έχουν απενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση λοιπόν που θέλουν να προχωρήσουν σε κάποια νέα πρόσληψη, το ΙΚΑ τους ενημερώνει ότι ο εκπρόσωπος της επιχείρησης πρέπει να καταθέσει την ΑΠΔ αποθηκευμένη σε μαγνητικό μέσο. Κι εκεί αρχίζει ο τραγέλαφος, καθώς εξαρτάται από το υποκατάστημα αν διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές που δέχονται cd ή πρέπει το λογιστήριο της επιχείρησης να καταθέσει τις δηλώσεις σε δισκέτα, σε μια εποχή που ακόμη και το usb stick θεωρείται παρωχημένο… Η λογική της δισκέτας, βέβαια, δεν έχει εκλείψει και στη φορολογική διοίκηση. Στους κόλπους των λογιστών, είναι γνωστά πλέον όχι μόνο τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ αλλά και οι ΔΟΥ που απαιτούν δισκέτα για την κατάθεση συγκεντρωτικών καταστάσεων προηγούμενων ετών. Γνωστά είναι επίσης και τα καταστήματα γραφικών υλών που διαθέτουν ακόμη δισκέτες.

Αναφορικά πάντως με τα νέα προγράμματα για την 4μηνη απασχόληση 13.000 άνεργων νέων που αναμένεται να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ το αμέσως προσεχές διάστημα, οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα θα γίνονται ηλεκτρονικά από τις 22 Αυγούστου. Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες διαθέτουν κλειδάριθμο. Στην περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), οφείλουν να επισκεφθούν την υπηρεσία ΚΠΑ2 του Οργανισμού όπου ανήκουν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρόσφατο καταστατικό ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ΑΦΜ) και να τον προμηθευτούν, ώστε να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι προκηρύξεις της δημόσιας πρόσκλησης για τα δύο νέα προγράμματα αναμένονται άμεσα. Αφορούν την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, το πρώτο για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18 – 24 ετών και το δεύτερο για 3.000 άνεργους νέους ηλικίας 25 – 29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και δέκα ασκουμένους, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί (για έναν ωφελούμενο μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις με προσωπικό 0 – 3 άτομα, για δύο ωφελουμένους επιχειρήσεις με προσωπικό 4 – 9, για τρεις ωφελουμένους επιχειρήσεις με προσωπικό 10 – 19, για πέντε ωφελουμένους επιχειρήσεις με προσωπικό 20 – 30, για οκτώ ωφελουμένους επιχειρήσεις με προσωπικό 31 – 50 και για δέκα ωφελουμένους επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων).

Προϋπόθεση ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης του προσωπικού της (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα των 30 ημερολογιακών ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.