ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επαγγελματικό Ταμείο αντί για επικουρικό

05s18farm

Το ενδεχόμενο εξαίρεσης των ταμείων εφάπαξ ή ακόμη και επικούρησης των αυτοαπασχολουμένων από την ένταξή τους στο Ενιαίο ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ όπως μετονομάζεται το ΕΤΕΑ) και τη μετατροπή τους σε επαγγελματικό ταμείο καλούνται να εξετάσουν έως το τέλος του Αυγούστου οι εκπρόσωποι των γιατρών, φαρμακοποιών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μηχανικών. Πρόκειται για μια παλιά πρόταση που είχε κάνει ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τις αντιδράσεις των εκπροσώπων των αυτοαπασχολουμένων, στις προωθούμενες αυξήσεις εισφορών. Πλέον, μετά και την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου, η εξαίρεση των ταμείων θεωρείται δύσκολη, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας σε συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες ζήτησε εξουσιοδότηση από τους φορείς, προκειμένου να διαπραγματευθεί το θέμα με τους δανειστές.

Μάλιστα, ο κ. Κατρούγκαλος κατέθεσε κατά τη διάρκεια των συσκέψεων σχέδιο κειμένου που περιλαμβάνει τη μετατροπή των ταμείων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Σύμφωνα με αυτό, οι επαγγελματικοί κλάδοι, τα μέλη των οποίων ασφαλίζονταν λόγω ιδιότητας στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), μπορεί να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ, εφόσον τούτο ζητηθεί από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που τους εκπροσωπούν, προκειμένου να ασφαλίζονται στο εξής ως προς την επικουρική ασφάλιση ή την εφάπαξ παροχή σε επαγγελματικά ή αλληλοβοηθητικά ταμεία που θα οργανωθούν ανά κλάδο.

Τα επαγγελματικά αυτά ταμεία (ή αλληλοβοήθειας), σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας, θα αναλάβουν και την κάλυψη των ήδη καταβαλλόμενων παροχών στους συνταξιούχους τους. Συγκεκριμένα, το σχέδιο που παραδόθηκε στους εκπροσώπους των ασφαλισμένων προβλέπει ότι οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις των εν λόγω κλάδων θα καταβάλλονται στους δικαιούχους τους μετά την ίδρυση των επαγγελματικών ή αλληλοβοηθητικών ταμείων από τα τελευταία, σύμφωνα με τους καταστατικούς τους όρους.

Μάλιστα, ξεκαθαρίζει ότι τα θέματα της περιουσίας και πώς αυτή θα μεταφερθεί από το ΕΤΕΑΕΠ (σημερινό ΕΤΕΑ) στα νέα ΝΠΙΔ θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Αναλυτικά, ορίζει ότι «θέματα σχετικά με τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν σε εισφορές για επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ από το ΕΤΕΑΕΠ στα συνιστώμενα ταμεία ορίζονται, έπειτα από σχετική οικονομική μελέτη και γνώμη του ΕΤΕΑΕΠ, με απόφαση του υπουργού Εργασίας. Με απόφαση του ίδιου υπουργού ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης».

Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο εκτιμά ότι θα υπάρξει σημαντική ελάφρυνση σε σχέση με τις εισφορές που θα καλούνται να πληρώσουν οι αυτοαπασχολούμενοι. Αναλυτικά, σύμφωνα και με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο, οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ θα κληθούν να καταβάλουν σωρευτικά το 37,95% του εισοδήματός τους για κύρια σύνταξη, υγεία, επικούρηση και εφάπαξ. Ωστόσο δίνεται μικρή μεταβατική περίοδος με σημαντικές εκπτώσεις, αφού το σύνολο των εισφορών τους θα απομειώνεται από 5% (εισοδήματα 57.000 – 58.000 ευρώ) μέχρι 50% (εισοδήματα 7.033 – 13.000 ευρώ) με ελάχιστη καταβολή τα 586 ευρώ τον μήνα. Οι εκπτώσεις ισχύουν και για τους νέους –κάτω της 5ετίας–, αρκεί να έχουν εισόδημα άνω των 4.922 ευρώ. Ομως οι εκπτώσεις θα λογίζονται ως οφειλή, η οποία θα εξοφλείται σταδιακά κατά 1/5 κατ’ έτος, όταν τα καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του επαγγελματία υπερβαίνει τα 18.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι από την 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυτοαπασχολουμένων πριν και μετά το 1993 στο ΕΤΕΑ και στα εντασσόμενα σε αυτό ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς υπολογίζεται σε ποσοστό 7% επί του εισοδήματος. Από 1.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς υπολογίζεται σε 6,5%. Μετά το πέρας της εξαετίας το ποσοστό της εισφοράς διαμορφώνεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015. Η μηνιαία εισφορά για τα ταμεία των εφάπαξ υπολογίζεται σε ποσοστό 4% επί του εισοδήματος.