ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εως 15 Ιανουαρίου 2017 η ηλεκτρονική υποβολή «πόθεν έσχες» για 120.000 φυσικά πρόσωπα

eos-15-ianoyarioy-2017-i-ilektroniki-ypovoli-pothen-esches-gia-120-000-fysika-prosopa-2155859

Περισσότερα από 120.000 φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2017 να υποβάλουν ηλεκτρονικά το «πόθεν έσχες». Για πρώτη φορά θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα εισοδήματα, η κινητή και η ακίνητη περιουσία, ακόμα και χρηματικά ποσά που βρίσκονται εκτός πιστωτικού συστήματος και η αξία τους υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, πρέπει να δηλωθούν μετοχές, ομόλογα, παράγωγα και καταθέσεις, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η διαδικασία υποβολής των φετινών δηλώσεων «πόθεν έσχες» είναι η εξής:

1. Ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet, προκειμένου να υποβάλει τη δήλωση αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής.

2. Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και αφορά την περιουσιακή κατάστασή του, καθώς και του ή της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του.

3. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης υφίσταται και στην περίπτωση που δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου.

4. Κατά την υποβολή της δήλωσης ο υπόχρεος οφείλει να επικαιροποιήσει την περιουσιακή του κατάσταση σε σχέση με το προηγούμενο έτος και να διατηρήσει αναλλοίωτα τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί.

Εφόσον πρόκειται για απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων, αυτά δηλώνονται υποχρεωτικώς καθώς και ο τρόπος απόκτησής τους, το ύψος της δαπάνης (καταβληθέν τίμημα), καθώς και αναλυτικά στοιχεία για την πηγή προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης περιουσιακού στοιχείου που είχε δηλωθεί σε προηγούμενη δήλωση του υπόχρεου, δηλώνεται το εισπραχθέν τίμημα.

Ο υπόχρεος, μετά την ταυτοποίησή του μέσω των κωδικών του TAXISnet και εφόσον συναινέσει με υπεύθυνη δήλωσή του σε αυτό, μπορεί να μεταφέρει στη δήλωση τα δεδομένα της τελευταίας ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους το οποίο αφορά η δήλωση «πόθεν έσχες», καθώς και τα στοιχεία των ακινήτων που περιλαμβάνονται στη «βεβαίωση της περιουσιακής του κατάστασης» κατά την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους το οποίο αφορά η δήλωση «πόθεν έσχες». Ολα τα δεδομένα των δηλώσεων Ε1 θα επισυνάπτονται αυτόματα ηλεκτρονικά.

Οι υπόχρεοι οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες των υποχρεωτικά ελεγχόμενων προσώπων (βουλευτές, αιρετοί, δικαστικοί) αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο αρμόδιο όργανο ελέγχου, εφάπαξ κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης, και εφόσον υπάρχουν μεταβολές κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Συμβόλαια των ακινήτων.

• Βεβαιώσεις επενδυτικών προϊόντων και χαρτοφυλακίων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

• Βεβαιώσεις ή παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και αντίστοιχες βεβαιώσεις ή παραστατικά για κάθε είδους χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστευμάτων (trusts).

• Παραστατικά των τραπεζών, ταμιευτηρίων και άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων απ’ τα οποία θα αποδεικνύεται η μίσθωση θυρίδων.

• Παραστατικά αγοράς ή πράξεις φορολογικής αρχής ή ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα κινητά μεγάλης αξίας άνω των 30.000 ευρώ.

• Αδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων, καθώς και των κάθε χρήσης οχημάτων, και σε περίπτωση απόκτησης ή εκποίησης κατά τη διάρκεια του χρόνου που αφορά η δήλωση, επιπλέον παραστατικά αγοράς ή πώλησης.

• Παραστατικά για συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των δηλώσεων «πόθεν έσχες» (www.pothen.gr) αναμένεται να ανοίξει αύριο.