ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πρόκληση της αξιοποίησης και ενίσχυσης των ταλαντούχων εργαζομένων

15s6epixeirtalenta

Η διακράτηση και η ενίσχυση του ταλέντου αποτελούν τη σημαντικότερη πρόκληση για το μέλλον των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Manpower Group για το 2016 «Προσωπικές δεξιότητες για την ανάδειξη ταλέντου στην εργασία», που παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα η «Κ». Η έρευνα, η οποία διεξήχθη σε διεθνές επίπεδο, με τη συμμετοχή 3.791 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά του ταλέντου και ένα από τα σημαντικά συμπεράσματά της είναι ότι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για τα ταλέντα είναι η ρευστότητα.

Η δυνατότητα δηλαδή προσαρμογής και εξέλιξης. Ειδικά για την Ελλάδα, η έρευνα περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά συμπεράσματα:

• H κριτική σκέψη αποτελεί την πιο επιθυμητή ικανότητα ταλέντου.

• Η συνεχής εκμάθηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του ταλέντου για τους Ελληνες συμμετέχοντες, σε αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες εστιάζουν στη ρευστότητα.

• Η μεγαλύτερη πρόκληση του μέλλοντος για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι η διακράτηση του ταλέντου.

Συνεργασία

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ικανότητες που συνδέονται κατά κύριο λόγο με το ταλέντο είναι η επίλυση των προβλημάτων, η προσήλωση στον στόχο και η συνεργασία.

Μάλιστα, αποδεικνύεται ότι οι προσωπικές δεξιότητες έχουν σημαντικό καθώς και διαχρονικό ρόλο σε όλες τις γενιές. Για παράδειγμα, οι «ψηφιακές δεξιότητες» είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη γενιά των Millennials, δηλαδή όσων γεννήθηκαν μεταξύ του 1980 και του 2000.

Ετσι, η έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών θα ενισχύσει σημαντικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης ως προς την καινοτομία.

Παράλληλα και ανεξάρτητα από την αναγνώριση του ανταγωνιστικού μείγματος των ικανοτήτων πάνω στο οποίο αξιολογείται το ταλέντο, η έρευνα δείχνει ότι η διακράτηση και η ενίσχυση του ταλέντου αποτελούν από τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στο άμεσο μέλλον.

Προσαρμογή

Οσο για τους ίδιους τους εργαζομένους-ταλέντα, η δυνατότητα προσαρμογής και εξέλιξης σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον (ρευστότητα) εκτιμάται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας. Μιλώντας στην «Κ», η διευθύνουσα σύμβουλος της ManpowerGroup Φανή Κλειδά επισημαίνει πως τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν εξαιρετική πηγή έμπνευσης για την αναζήτηση, ανάπτυξη και διατήρηση ταλέντων που ανταποκρίνονται στις τωρινές και μελλοντικές προκλήσεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού επιχειρηματικού γίγνεσθαι.