ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στα κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης

15s4epidomathermansis

Στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης σε περίπου 700.000 δικαιούχους. Ωστόσο, για την περίοδο 2016-2017 ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει γεωγραφικές αλλαγές ακόμα και μέσα στους ίδιους νομούς. Για παράδειγμα, για τις ορεινές περιοχές ενός νομού το επίδομα θα είναι υψηλότερο και για τις πεδινές και ενδεχομένως παραθαλάσσιες θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα ή θα είναι μικρότερο. Σύμφωνα με τον κ. Αλεξιάδη, αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης δεν θα γίνουν και θα περιοριστούν στη γεωγραφική κατανομή των δικαιούμενων ποσοτήτων επιδοτούμενου καυσίμου, με ανάδειξη των κλιματικών συνθηκών. Για παράδειγμα, οι ορεινές περιοχές θα περάσουν στην πρώτη ζώνη όπου το επίδομα είναι υψηλότερο και οι πεδινές θα παραμείνουν στη β΄ ζώνη, ενδεχομένως και κάποιες να μετατοπισθούν στη γ΄ ζώνη.

Στις περιοχές με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες το ανώτατο ποσό που θα χορηγηθεί στους δικαιούχους θα ανέλθει στα 500 ευρώ για τους άγαμους και 625 ευρώ για τους έγγαμους. Το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου καθώς και τα εισοδηματικά και γεωγραφικά όρια. Ειδικότερα:

• Για τους άγαμους το εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση του επιδόματος έχει τεθεί στις 12.000 ευρώ με ακίνητη περιουσία που δεν ξεπερνάει τις 100.000 ευρώ αντικειμενική αξία.

• Για τους έγγαμους το εισοδηματικό όριο διαμορφώθηκε στις 20.000 ευρώ με περιουσία μέχρι 200.000 ευρώ αντικειμενική αξία.

• Για έγγαμους με ένα τέκνο το εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ.

• Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση του επιδόματος διαμορφώθηκε στις 22.000 ευρώ από 43.000 ευρώ πέρυσι.

• Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα για τους άγαμους και για τα πρώτα 100 τ.μ. για τους έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι ζώνες

1. Σε 2.000 λίτρα για άγαμους και 2.500 για έγγαμους κατοίκους των νομών που ανήκουν στην α΄ ζώνη.

2. Στα 1.200 λίτρα για άγαμους και 1.500 λίτρα για έγγαμους κατοίκους των νομών που ανήκουν στη β΄ ζώνη.

3. Στα 640 λίτρα για άγαμους και 800 για έγγαμους κατοίκους των νομών που ανήκουν στη γ΄ ζώνη.

4. Στα 400 λίτρα για άγαμους και 500 λίτρα για έγγαμους κατοίκους των νομών που ανήκουν στη δ΄ ζώνη.