Ελλάδα, η μόνη χώρα στην Ε.Ε. που προχώρησε σε μείωση του κατώτατου μισθού από το 2008

Ελλάδα, η μόνη χώρα στην Ε.Ε. που προχώρησε σε μείωση του κατώτατου μισθού από το 2008

2' 27" χρόνος ανάγνωσης

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης παρουσιάζει το ύψος του κατώτατου μισθού, με εμφανή τη διάκριση μεταξύ Βορρά και Νότου μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., με τη χώρα μας να βρίσκεται μεν στη μέση, με 684 ευρώ τον μήνα (σε 12μηνη βάση), να αποτελεί δε, τη μοναδική χώρα που από το 2008 προχώρησε σε μείωση της τάξεως του 14%.

Τα στοιχεία της Eurostat, που δημοσιοποιήθηκαν χθες και αφορούν στοιχεία του Ιανουαρίου 2017, αναφέρονται σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης που έχουν «εθνικούς κατώτατους μισθούς». Εξαιρέσεις αποτελούν η Δανία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία όπου το επίπεδο του κατώτατου μισθού κατοχυρώνεται με κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και η Κύπρος στην οποία κατώτατος μισθός προβλέπεται μόνο σε ορισμένα επαγγέλματα-κλάδους. Να σημειωθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, διεκδικεί χωρίς να έχει οποιαδήποτε θετική ανταπόκριση από τους εκπροσώπους των δανειστών, να επανέλθει η αρμοδιότητα του καθορισμού του κατώτατου μισθού από την εκάστοτε κυβέρνηση στα χέρια των κοινωνικών εταίρων. Οπως βέβαια δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, οι «ευρωπαϊκές πρακτικές» δείχνουν «εθνικούς κατώτατους μισθούς», σημαντικά χαμηλούς, τουλάχιστον στο ανατολικό και στο νότιο κομμάτι της Ευρώπης.

Δείχνουν βέβαια ότι σε σύγκριση με το 2008, οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη-μέλη εκτός από την Ελλάδα, όπου μειώθηκαν κατά 14%. Μεταξύ 2008 και 2017, οι ελάχιστοι μισθοί διπλασιάστηκαν στη Βουλγαρία (+109%) και στη Ρουμανία (+ 99%), ενώ σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβακία (+80%), καθώς και στα τρία κράτη-μέλη της Βαλτικής, την Εσθονία (+69%), τη Λετονία (+65%) και τη Λιθουανία (+ 64%). Σύμφωνα με έκθεση του Eurofound, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, οι κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν τον περασμένο χρόνο, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το κοινωνικό ντάμπινγκ. Ετσι εξηγείται, άλλωστε, το γεγονός ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η ιδέα ενός ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού δεν ήταν στις προτεραιότητες της Ε.Ε., πλέον συζητείται σοβαρά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Από τα στοιχεία της Eurostat γίνεται, επίσης, εμφανές ότι οι διαφορές στο ύψος του κατώτατου μισθού μεταξύ των 22 κρατών-μελών της Ε.Ε. είναι μεγάλες. Ο κατώτατος μισθός στο Λουξεμβούργο (1.999 ευρώ τον μήνα) είναι σχεδόν 9 φορές υψηλότερος από αυτόν στη Βουλγαρία (235 ευρώ) και πάνω από 7 φορές υψηλότερος απ’ ό,τι στη Ρουμανία (275). Εάν ληφθούν υπόψη οι διαφορές των επιπέδων τιμών και οι μισθοί αποτυπωθούν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), το εν λόγω χάσμα μειώνεται σε αναλογία περίπου 1 προς 3, (501 ΜΑΔ ανά μήνα στη Βουλγαρία σε 1.659 ΜΑΔ στο Λουξεμβούργο). Ειδικότερα, δέκα κράτη- μέλη, κυρίως από το ανατολικό τμήμα της Ε.Ε. έχουν κατώτατους μισθούς κάτω των 500 ευρώ, μεταξύ των οποίων οι Βουλγαρία (235), Ρουμανία (275), Ουγγαρία (412), Πολωνία (453) και Εσθονία (470). Σε πέντε άλλα κράτη-μέλη, που βρίσκονται κυρίως στο νότιο τμήμα της Ε.Ε., οι κατώτατοι μισθοί ήταν μεταξύ 500 και 826 ευρώ ανά μήνα: Πορτογαλία (650), την Ελλάδα (684), Μάλτα (736), Σλοβενία (805) και Ισπανία (826), ενώ στα υπόλοιπα οι κατώτατοι μισθοί είναι πολύ πάνω από 1.000 ευρώ.