ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων

Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων

Τo 10% των φορολογουμένων έχει υποβάλει ήδη τη φορολογική του δήλωση για τα εισοδήματα που εισέπραξε το προηγούμενο έτος. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων είναι η 30ή Ιουνίου, δηλαδή σε διάστημα 45 ημερών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Ωστόσο, πολλοί φορολογούμενοι έχουν μπερδευτεί εξαιτίας και των νέων μέτρων που ψηφίζονται το προσεχές διάστημα στη Βουλή ακόμα και με τις διατάξεις για το «πλαστικό χρήμα» που ισχύουν από φέτος και αφορούν τα εισοδήματα του 2017. Στο πλαίσιο αυτό, παρακάτω αναλύονται τα βασικότερα θέματα που απασχολούν τους φορολογουμένους, έτσι ώστε να συμπληρώσουν σωστά τη δήλωσή τους.

1. Αποδείξεις. Για τα εισοδήματα που εισπράχθηκαν το 2016 δεν χρειάζεται οι φορολογούμενοι να δηλώσουν αποδείξεις. Το αφορολόγητο όριο ή διαφορετικά η έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ παρέχεται χωρίς να απαιτούνται αποδείξεις. Το μέτρο της συλλογής αποδείξεων μέσω καρτών και άλλων μέσων ισχύει για τα εισοδήματα που εισπράττονται το 2017.

2. Ανείσπρακτες αποδοχές. Οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2016, λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.

3. Εκπτωση φόρου. Η έκπτωση φόρου όπως προαναφέρθηκε αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες. Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του κάθε φορολογουμένου διαμορφώνεται και η έκπτωση. Από 1.900 ευρώ για τον άγαμο έως 2.100 ευρώ για τους έχοντες τρία παιδιά και άνω. Ειδικότερα:

Ο φόρος που προκύπτει σύμφωνα με την κλίμακα φορολογίας του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, μειώνεται κατά το ποσό των 1.900 ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ. Η μείωση του φόρου για τις υπόλοιπες κατηγορίες ανέρχεται:

α. Σε 1.950 ευρώ για τον φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο.
β. Σε 2.000 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα.
γ. Σε 2.100 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.

4. Προσυμπληρωμένα στοιχεία. Στην περίπτωση που τα προσυμπληρωμένα στοιχεία είναι λανθασμένα, θα πρέπει οι φορολογούμενοι να επικοινωνήσουν με τους εργοδότες τους και οι τελευταίοι με τη σειρά τους να υποβάλουν ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης.