ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Μάρτιο του 2019 θα τεθεί σε λειτουργία το Περιουσιολόγιο

Από τον Μάρτιο του 2019 θα τεθεί σε λειτουργία το Περιουσιολόγιο

Μπορεί το Περιουσιολόγιο να εξαγγέλθηκε για πρώτη φορά περίπου πριν από δέκα χρόνια, αλλά παραμένει ακόμα στα χαρτιά και όπως προκύπτει από το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με την υπογραφή του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή, θα είναι πλήρως λειτουργικό τον Μάρτιο του 2019!

Το γεγονός ότι η ανεξάρτητη αρχή έχει ανοίξει πολλά μέτωπα και αναλάβει πολλές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου καθυστερεί την υλοποίηση εφαρμογών που θα βοηθούσαν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Ομως, πιο πίσω πάει και μία ακόμα σημαντική εφαρμογή που θα μπορούσε να συμβάλει τα μέγιστα για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, το σύστημα εισροών-εκροών δεν θα λειτουργήσει πριν από το 2019. Διαφορετικά, πριν από το 2019 δεν θα μπορούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες να αξιοποιήσουν τα στοιχεία που προκύπτουν από το σύστημα εισροών-εκροών. Με βάση τον σχεδιασμό, μέχρι τις 31-12-2018 θα έχει ολοκληρωθεί το σύστημα ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων παρακολούθησης του συστήματος εισροών εκροών στα καύσιμα.

Τι θα περιλαμβάνει

Σκοπός του έργου είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των νομικών οντοτήτων. Η καταγραφή αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία ως εργαλείο άσκησης φορολογικής πολιτικής, με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής. Το Πληροφοριακό Σύστημα του Πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου θα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

• Υποσύστημα Φορολογουμένων. Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής στοιχείων περιουσίας (αρχικής και τροποποιητικής), προβολής και εκτύπωσης της συνολικής τους εικόνας, καθώς και τροποποίησης λανθασμένων πληροφοριών.

• Υποσύστημα Εσωτερικών Χρηστών. Ειδικοί χρήστες της φορολογικής διοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα προβολής των στοιχείων της περιουσίας και συσχέτισής τους με άλλες πληροφορίες της φορολογικής διοίκησης για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων απόκρυψης εισοδημάτων. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία προκύπτουν έπειτα από έλεγχο ο οποίος έχει καταστεί οριστικός.