ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτός συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ τα αγροτεμάχια το 2017 και το 2018

Εκτός συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ τα αγροτεμάχια το 2017 και το 2018

Την εξαίρεση από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ των αγροτεμαχίων για τα έτη 2017 και 2018 προβλέπει διάταξη σχεδίου νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, ενώ με άλλη διάταξη αίρεται υπό προϋποθέσεις το επαγγελματικό απόρρητο για όσες κατηγορίες επαγγελμάτων ισχύει, εφόσον ζητηθεί από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σε ό,τι αφορά τον συμπληρωματικό φόρο, κυβέρνηση και τρόικα είχαν συμφωνήσει από το 2015 στην επέκτασή του στα αγροτεμάχια. Αυτό όμως δεν κατέστη εφικτό ούτε το περυσινό έτος, αλλά όπως φαίνεται και για τα δύο επόμενα έτη, διότι δεν έχει βρεθεί ακόμα τρόπος υπολογισμού της αξίας των αγροτεμαχίων.

Σημειώνεται ότι πέρυσι εξαιρέθηκαν από τον φόρο τα αγροτεμάχια λίγο πριν από την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων, καθώς οι προβολές που έκαναν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οδηγούσαν σε τεράστιους φόρους που θα έπλητταν ως επί το πλείστων τους αγρότες.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η εξαίρεση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε αθροιστική απώλεια εσόδων περίπου 460 εκατ. ευρώ, με τους φορολογουμένους βεβαίως να γλιτώνουν ισόποση φορολογική επιβάρυνση.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή:

1. Συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ. Παρατείνεται για δύο έτη (2017-2018) η αναστολή επιβολής συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων. Η διάταξη, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, κρίθηκε απαραίτητη καθώς πρέπει να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στους φορολογουμένους προκειμένου να ελέγξουν τους δασικούς χάρτες και να προβούν σε διορθώσεις. Το προφανές είναι ότι το υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να υπολογίσει τον φόρο αλλά και να αποφύγει την οργή των αγροτών.

2. Αίρεται το επαγγελματικό απόρρητο για όσα επαγγέλματα ισχύει. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ζητήσει από τρίτα πρόσωπα, που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο, τη χορήγηση πληροφοριών που αφορούν οικονομικές συναλλαγές του φορολογουμένου, υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνεται η δυνατότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να συλλέγει πληροφορίες για τους φορολογουμένους από τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο, καθώς ορίζεται ότι αυτά υποχρεούνται να της παρέχουν πληροφορίες όχι μόνον για οικονομικές συναλλαγές τους με τους φορολογουμένους αλλά και για οικονομικές συναλλαγές των φορολογουμένων που διεξάγονται μέσω αυτών. Οπως γίνεται αντιληπτό, η ανωτέρω διάταξη αφορά κυρίως του δικηγόρους και τις σχέσεις τους με τους πελάτες τους.

3. Φορολογικές παραβάσεις και νέα πρόστιμα. Για όσους δεν εκδίδουν λογιστικά αρχεία ή εκδίδουν ή λαμβάνουν ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά), για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, καθώς και για όσους διακινούν αγαθά χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης, επιβάλλεται εφεξής πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που τηρούνται απλογραφικά βιβλία, και 1.000 ευρώ για διπλογραφικά. Επίσης, για όσους δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση ηλεκτρονικών συναλλαγών για αγαθά ή υπηρεσίες άνω των 500 ευρώ, το πρόστιμο ορίζεται στα 100 ευρώ ανά παράβαση.

4. Οι νέοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπορούν να διορίζονται, κατόπιν προκηρύξεων, σε προσωποπαγείς θέσεις, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με σκοπό την παρακολούθηση προγράμματος υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης. Γι’ αυτό το χρονικό διάστημα λογίζονται ως δόκιμοι υπάλληλοι και με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους θα καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις της ΑΑΔΕ.

5. Με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου ρυθμίζονται φορολογικά θέματα της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και των άμεσων θυγατρικών της. Συγκεκριμένα, οι θυγατρικές εταιρείες θεωρείται ότι έχουν περαιώσει οριστικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις αντίστοιχες διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά έτη, εφόσον στα ετήσια φορολογικά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδοθούν δεν υπάρχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραβάσεις, ο φορολογικός έλεγχος περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις παραβάσεις αυτές. Δηλαδή εάν ο έλεγχος εντοπίσει εκ των υστέρων και άλλες παραβάσεις, για αυτές δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμο.