ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτοξεύεται το κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών ασφάλισης

31s18xronoiexagora
31s10synt

Σχεδόν απαγορευτική καθίσταται η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως ξεκαθαρίζεται και από τη χθεσινή εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, που σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου καθορίζει το κόστος της αναγνώρισης. Από τον Ιανουάριο του 2017, οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να εξαγοράσουν έτη ασφάλισης προκειμένου να κλειδώσουν ταχύτερα το συνταξιοδοτικό δικαίωμα καλούνται να πληρώσουν σημαντικά ακριβότερα τα λεγόμενα «πλασματικά έτη».

Οπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η χρήση των πλασματικών ετών συμφέρει, πλέον, κατά κύριο λόγο τους ασφαλισμένους είτε για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης αναδρομικά με διατάξεις και όρια ηλικίας του 2011 και του 2012 –ώστε συμπληρώνοντας τα εν λόγω όρια εντός του 2017 να αποχωρήσουν– είτε για να συμπληρώσουν εντός του τρέχοντος έτους την πλήρη 40ετία και με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας να συνταξιοδοτηθούν. Ειδικά για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, η χρήση των πλασματικών πρέπει να συνδυάζει θεμελίωση και προσαύξηση της σύνταξης. Στο Δημόσιο, προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης έως και 12 πλασματικών ετών, ενώ στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέχρι 7 χρόνια.

Μέχρι πρότινος, για την αναγνώριση απαιτείτο η καταβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου του Δημοσίου εισφοράς 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών (όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης). Αντίστοιχα, για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα το κόστος για τις περισσότερες κατηγορίες πλασματικών ετών ήταν στα 168 ευρώ (δηλαδή, το 25πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη το 2015 ). Ειδικά για τον στρατό ήταν στο 20% του συνόλου των συντάξιμων αποδοχών, με προβλέψεις για έκπτωση από 30% έως 50% ανάλογα με τα έτη της θεμελίωσης. Πλέον, όλα αυτά –και η έκπτωση όπως και η δυνατότητα συνταξιούχων να εξαγοράσουν τη στρατιωτική θητεία– καταργούνται.

Η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή της εισφοράς που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς για κάθε μήνα πλασματικού χρόνου. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Συνεπώς, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα κληθούν το 2017 να καταβάλλουν το 10% (6,67% εισφορά εργαζομένου και 3,33% εισφορά εργοδότη), ενώ από το 2020 και μετά πρέπει να καταβάλλουν το 20% του μισθού τους για κάθε μήνα πλασματικού χρόνου. Το ελάχιστο μηνιαίο κόστος για τους μισθωτούς είναι 117,2 ευρώ.

Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εισφορών για τους επαγγελματίες ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ ανατρέπει και το πλαίσιο εξαγορών, καθώς πληρώνουν για αιτήσεις που υπεβλήθησαν από 1/1/2017 και μετά το 20% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους. Ελάχιστο μηνιαίο κόστος ορίζεται στα 117,2 ευρώ και μέγιστο στα 1.172 ευρώ. Οσοι έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους ή έχουν αλλάξει επάγγελμα και ήταν μισθωτοί το προηγούμενο της αίτησης έτος πληρώνουν το ελάχιστο.

Μεταβατικό ασφάλιστρο, που για το τρέχον έτος ορίζεται στο 14% επί του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του προηγούμενου χρόνου, θα καταβάλλουν οι αγρότες. Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, ο ασφαλισμένος που επιθυμεί να εξαγοράσει πλασματικά έτη οφείλει να καταβάλλει τις απαιτούμενες εισφορές και για τις δύο εργασίες για τις οποίες ασφαλίζεται.

Προσοχή: Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά χρησιμοποιούνται μόνο για θεμελίωση και δεν συνυπολογίζονται στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης. Λαμβάνονται ωστόσο υπόψη για την εθνική σύνταξη. Αντίστοιχα, χρόνοι που αναγνωρίζονται με εξαγορά συνυπολογίζονται για ποσοστά αναπλήρωσης, συντάξιμες αποδοχές και εθνική σύνταξη.