Μέτρα προστασίας για τους εργαζομένους

Μέτρα προστασίας για τους εργαζομένους

1' 55" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Ακόμη και την οριστική διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης μπορεί να εισηγηθεί η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία στον υπουργό Εργασίας εφόσον αυτή παραβαίνει συστηματικά την εργατική νομοθεσία. Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, μεταξύ μιας σειράς σημαντικών – προστατευτικών μέτρων για τους εργαζομένους και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Αναλυτικά, προβλέπεται πως αν μια επιχείρηση μετά την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της ή άλλων διοικητικών κυρώσεων εξακολουθεί να παραβαίνει συστηματικά τις διατάξεις της νομοθεσίας με άμεσο ή σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζομένους, τότε η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία μπορεί να εισηγηθεί στον υπουργό Εργασίας ακόμη και την οριστική διακοπή της λειτουργίας της.

Στο νομοσχέδιο υπάρχει και η ποινή αποκλεισμού των συγκεκριμένων παραβατικών εργοδοτών από πάσης φύσεως δημόσια χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα, αποκλείονται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων εφόσον αυτοί έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Παράλληλα, προβλέπεται ότι, στις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνεται ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, διαφορετικά η σύμβαση είναι άκυρη και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής. Προβλέπεται, επίσης, ότι η επιβολή για δεύτερη φορά κύρωσης από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας οδηγεί υποχρεωτικά σε έκπτωση του οικονομικού φορέα από τη σύμβαση ή το πρόγραμμα.

Παράλληλα, ορίζεται όριο 60 ημερών για τη συζήτηση των αγωγών και των τακτικών ένδικων μέσων επί των διαφορών για άκυρη απόλυση, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς. Σε περίπτωση αναβολής, η δίκη πρέπει να οριστεί εντός 30 ημερών και η απόφαση θα πρέπει να δημοσιεύεται υποχρεωτικά μέσα σε 30 ημέρες από τη συζήτηση. Στο ειδικό κεφάλαιο για την αδήλωτη-υποδηλωμένη εργασία, μεταξύ άλλων προβλέπεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής αναγγελίας των υπερωριών πριν από την έναρξη του ωραρίου του εργαζομένου. Ηλεκτρονικά θα πρέπει να δηλώνεται και η οικειοθελής αποχώρηση των εργαζομένων και από τους εργοδότες με παράλληλη δήλωση και του εργαζομένου.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα επιδότησης ανεργίας εργαζομένου, ο οποίος μετά τη μη καταβολή δεδουλευμένων θεωρήθηκε ότι απολύθηκε λόγω βλαπτικής μεταβολής της σύμβασης, μονομερώς από τον εργοδότη. Συγκεκριμένα, ο άνεργος θα επιδοτείται εάν, μαζί με την αίτηση για επιδότηση, προσκομίσει στον ΟΑΕΔ την εξώδικη δήλωση με την οποία άσκησε το εν λόγω δικαίωμα και το αποδεικτικό κοινοποίησής της στον εργοδότη. Εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης, ο άνεργος οφείλει να προσκομίσει είτε έγγραφα που αποδεικνύουν την εξόφληση της αποζημίωσής του, είτε την αγωγή που άσκησε κατά αυτού.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT