ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου κατά 1,5 δισ. υπό την πίεση των δανειστών

Μείωση ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου κατά 1,5 δισ. υπό την πίεση των δανειστών

Η πίεση από τους πιστωτές της χώρας για αποπληρωμή (τμήματος) των ληξιπρόθεσμων οφειλών είχε αποτέλεσμα. Η κυβέρνηση κατάφερε να μειώσει το στοκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά 1,5 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Βέβαια, στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν η κυβέρνηση δεν διοχέτευε αυτό το ποσό στην αγορά, θα έχανε την υποδόση των 800 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τρίτους μειώθηκαν από 6,023 δισ. ευρώ σε 4,49 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, δηλαδή έγιναν πληρωμές ύψους 1,533 δισ. ευρώ.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία:

1. Οι συνολικές οφειλές των υπουργείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των νοσοκομείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ανήλθαν σε 3,559 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο από 3,909 δισ. ευρώ στα τέλη Αυγούστου. Ειδικότερα:

• 2,051 δισ. ευρώ χρωστούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.

• 558 εκατ. ευρώ χρωστούν τα νοσοκομεία.

• 400 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές των νομικών προσώπων.

• 322 εκατ. ευρώ το χρέος των δήμων.

• 234 εκατ. ευρώ τα χρέη των υπουργείων.

2. Οι εκκρεμείς επιστροφές μειώθηκαν στα 931 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο από 2,114 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.

Πάντως, τα χρέη του Δημοσίου είναι σημαντικά υψηλότερα. Και αυτό γιατί στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία, καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες. Σημειώνεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ (ατομικό φύλλο έκπτωσης) μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς. Από Δεκέμβριο 2015 και εφεξής, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών, για τις οποίες έχει εκδοθεί το σχετικό ΑΦΕΚ (εκκαθαρισμένα και μη) μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.