ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή αναβάθμιση TAXIS με αλλαγές στις δηλώσεις και συγχωνεύσεις εφοριών

Ψηφιακή αναβάθμιση TAXIS με αλλαγές στις δηλώσεις και συγχωνεύσεις εφοριών

Το απαρχαιωμένο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS εκσυγχρονίζεται, προκειμένου να μπορέσει να υποστηρίξει τις μνημονιακές δεσμεύσεις, που προβλέπουν μεταξύ άλλων τη διασύνδεσή του με το Χρηματιστήριο, το Κτηματολόγιο καθώς και την «Εργάνη». Ταυτόχρονα, αναμένεται να αλλάξουν και οι φορολογικές δηλώσεις τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων, με στόχο να γίνονται ταχύτερα και ευκολότερα όχι μόνο οι εκκαθαρίσεις αλλά και οι διασταυρώσεις στοιχείων. Συγκεκριμένα, το σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περιλαμβάνει νέα συγχώνευση πλήθους εφοριών, ενώ το σύνολο των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Η ενοποίηση του TAXIS με το TAXISnet φέρνει τις εξής αλλαγές:

Δηλώσεις:  Θα αλλάξει η μορφή των δηλώσεων που θα πρέπει να υποβάλλονται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, θα καταργηθούν και θα συγχωνευθούν έντυπα και θα δημιουργηθούν νέα. Σχεδιάζεται η ανάπτυξη εφαρμογών παραλαβής, εκκαθάρισης των δηλώσεων της αίτησης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου μέσω TAXISnet, εφαρμογών των μισθωτηρίων και συμφωνητικών, η αναμόρφωση της διαδικασίας επιστροφών ΦΠΑ, εφαρμογή του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ηλεκτρονική κοινοποίηση και ο υπολογισμός ημερήσιου τόκου, αυτοματοποίηση διαδικασιών όπως της επιστροφής φόρων, αναμόρφωση της πιστοποίησης και των εξουσιοδοτήσεων στο TAXISnet.

Σε ό,τι αφορά την άντληση φορολογικών πληροφοριών, θα υλοποιηθούν διασυνδέσεις για:

• Αντληση πληροφοριών φορολογικού περιεχομένου από την πηγή (τράπεζες, Χρηματιστήριο, Κτηματολόγιο, «Εργάνη», ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.) προκειμένου να είναι εφικτή η υλοποίηση νέων διασταυρώσεων, αλλά και για να καταργηθεί η υποχρέωση προσκόμισης σχετικών βεβαιώσεων από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ώστε να πιστοποιήσουν ποσά που αναφέρονται στις δηλώσεις τους.

• Αντληση πληροφοριών για την ολοκλήρωση υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων με το μητρώο φορολογουμένων, όπως για παράδειγμα διαλειτουργικότητα με το υπουργείο Εσωτερικών κατά την απόδοση ΑΦΜ και τη μεταβολή προσωπικών στοιχείων ή δημιουργία νέων μητρώων, όπως μητρώου πλοίων.

• Αυτεπάγγελτη έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: θα υλοποιηθούν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (web services) για αυτεπάγγελτη έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από άλλους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προκειμένου να απαλλαγεί ο πολίτης από την απαίτηση προσκόμισης έντυπων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Οι ανάγκες αυτές γίνονται ακόμα πιο επιτακτικές καθώς το σύνολο των φορολογικών και οικονομικών συναλλαγών θα διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, λόγω της συγχώνευσης των ΔΟΥ.