ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχητική αύξηση της ανεργίας στους νέους κάτω των 25 ετών

Ανησυχητική αύξηση της ανεργίας στους νέους κάτω των 25 ετών

Σταθερή στο 20,9% παρέμεινε η ανεργία στη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2017 έναντι του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, με ανησυχητική όμως αύξηση του δείκτη ανεργίας των «νέων κάτω των 25 ετών» που από το 42% ανέβηκε στο 43,7%. 

Στην Ευρωζώνη, τον Ιανουάριο του 2018, το επίπεδο ανεργίας διατηρήθηκε στο 8,6% έναντι του Δεκεμβρίου 2017, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό από τον Δεκέμβριο του 2008. Σταθερή στο 7,3% παρέμεινε η ανεργία τον Ιανουάριο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ενα χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του 2017, η ανεργία στην Ευρωζώνη και στην Ε.Ε. των «28» ήταν 9,6% και 8,1% αντιστοίχως.

Συνολικά, η ευρωπαϊκή στατιστική αρχή καταγράφει τον Ιανουάριο 17,931 εκατομμύρια άνεργους στην Ε.Ε. και 14,111 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη.

Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην Ε.Ε. καταγράφονται στην Ελλάδα (20,9% τον Νοέμβριο) και στην Ισπανία (16,3%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,4%), στη Μάλτα και στη Γερμανία (3,6%).

Ειδικότερα, στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων τον Νοέμβριο διαμορφώθηκε σε 996.000. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 17,1% και στις γυναίκες στο 25,8%. Το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα αυξήθηκε τον Νοέμβριο στο 43,7% έναντι 42% τον Οκτώβριο. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην Ε.Ε. καταγράφονται στην Ελλάδα (43,7%), στην Ισπανία (36%) και στην Ιταλία (31,5%), ενώ τα χαμηλότερα συναντώνται στην Τσεχία (5,8%), στην Εσθονία (6,5%) και στη Γερμανία (6,6%). Τον Νοέμβριο, η ανεργία των νέων στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 18,2% και στην Ε.Ε. στο 16,2%.

Υπό το βάρος της αρνητικής πρωτιάς, στον ΟΑΕΔ έχουν ήδη εγκρίνει πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων με έως 500 ευρώ τον μήνα και για 12 μήνες, για να προσλάβουν νέους άνεργους, κατά κύριο λόγο πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ. Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του επόμενου διαστήματος και προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα ορίζει το ποσό επιχορήγησης στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ μηνιαίως για τους νέους έως 25 ετών και τα 500 ευρώ για τους νέους άνω των 25 ετών. Αυτό σημαίνει πως καλύπτονται κατά 50% μεικτοί μισθοί έως και 800 ευρώ για τους νέους έως 25 ετών (βασικός κατώτατος μισθός 510 ευρώ) και έως 1.000 ευρώ για τους νέους άνω των 25 ετών (βασικός κατώτατος μισθός 586 ευρώ).

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με 10.000 θέσεις, των οποίων η κατανομή μεταξύ πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπόλοιπων άνεργων νέων θα προσδιοριστεί στη δημόσια πρόσκληση. Οι υπόλοιπες 5.000 θέσεις θα προκηρυχθούν σε δεύτερο χρόνο. Στην περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνιων ανέργων και δικαιούχων ΚΕΑ, η διάρκεια επιχορήγησης είναι 15 μήνες, χωρίς δέσμευση διατήρησης του προσωπικού μετά τη λήξη της.