ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλεόνασμα 2,28 δισ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του έτους

Πλεόνασμα 2,28 δισ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του έτους

Oι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών, οι εισροές από την Ε.Ε., καθώς και μη φορολογικές εισπράξεις εκτόξευσαν τα έσοδα του προϋπολογισμού στο πρώτο τετράμηνο του έτους.

Σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την καθυστέρηση απόδοσης των πόρων στα νοσοκομεία, δημιούργησαν πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,286 δισ. ευρώ έναντι στόχου 374 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι εισπράξεις από άμεσους φόρους κινήθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ενώ οι εισπράξεις από ΦΠΑ και φόρους κατανάλωσης κατέγραψαν απώλειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15,468 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,157 δισ. ευρώ ή 8,1% έναντι του στόχου.

Πλεόνασμα 2,28 δισ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του έτους-1

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 77 εκατ. ευρώ ή 3,6%.

β) Φόροι στην περιουσία κατά 88 εκατ. ευρώ ή 18,8%.

γ) Αμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 64 εκατ. ευρώ ή 7,5%.

δ) Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 164 εκατ. ευρώ ή 36,8%.

ε) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 114 εκατ. ευρώ ή 142,8%.

στ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 411 εκατ. ευρώ ή 27,3%.

ζ) Εσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) τα οποία ανήλθαν σε 1,092 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 18,4%.

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 56 εκατ. ευρώ ή 4,0%.

γ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κ.λπ.) κατά 19 εκατ. ευρώ ή 2,2%.

δ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ ή 8,7%.

ε) ΦΠΑ κατά 11 εκατ. ευρώ.

Πάντως, σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) οι οποίες ανήλθαν σε 1,303 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 210 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.093 εκατ.).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 ανήλθαν στα 15,322 δισ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 751 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (16,073 δισ.). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14,819 δισ. και είναι μειωμένες κατά 195 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων κατά 294 εκατ. ευρώ.

Επίσης, οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 504 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 556 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,618 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 416 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,462 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 192 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 156 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται, επίσης, μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 224 εκατ. ευρώ.