ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε 3 επαγγέλματα συγκεντρώνεται σήμερα το 25% της απασχόλησης

Σε 3 επαγγέλματα συγκεντρώνεται σήμερα το 25% της απασχόλησης

Επάγγελμα πωλητής, αγρότης ή υπάλληλος γενικών καθηκόντων δηλώνει το 1/4 του συνόλου των εργαζομένων στην Ελλάδα. Την υπερσυγκέντρωση της απασχόλησης σε μόλις 3 από τα συνολικά 126 επαγγέλματα που καταγράφονται στη χώρα μας περιγράφει η ετήσια έκθεση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών για την αγορά εργασίας που παρουσιάστηκε χθες. Μάλιστα, το άλλο 1/4 των μισθωτών είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αγρότες πολυετών και μη καλλιεργειών, εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο σε ειδικευμένα καταστήματα καθώς και εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. Στην έκθεση οι μελετητές αναγνωρίζουν αφενός πως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι ίσως το πιο θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα για την ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, αφετέρου πως αγρότες και δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά το διάστημα 2015-2016, είναι οι δύο κλάδοι με τους περισσότερους εργαζομένους.

Συγκεκριμένα, καταγράφουν τα στοιχεία που δείχνουν πως το 2017 δημιουργήθηκαν 143.545 νέες θέσεις εργασίας μισθωτών ιδιωτικού δικαίου, κατά 7.285 περισσότερες από το 2016. Οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης διαθέτουν τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας από το 2014 έως το 2017 (με διακυμάνσεις μεταξύ των ετών), γεγονός που δεν εκπλήσσει, δεδομένης της αυξανόμενης αντιπροσώπευσης στην αγορά εργασίας επαγγελμάτων που συνδέονται με τον τουρισμό, με αυξημένη ωστόσο και την επισφάλεια ως προς τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν και την έντονη εποχικότητα που τα χαρακτηρίζει.

Σε 3 επαγγέλματα συγκεντρώνεται σήμερα το 25% της απασχόλησης-1

Το λιανικό εμπόριο είναι ο αμέσως επόμενος κλάδος, εύρημα που ερμηνεύει και την ευρύτερη δυναμική στο επάγγελμα των πωλητών. Οι κλάδοι στους οποίους το αρχικό αρνητικό ισοζύγιο του 2014 βελτιώνεται ιδιαίτερα το 2015, και μετά εμφανίζεται θετικό, είναι η δημόσια διοίκηση, η άμυνα και οι τηλεπικοινωνίες, κατά κύριο λόγο εξαιτίας των προσλήψεων στο Δημόσιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, μετά τον αγροτικό τομέα, στη δεύτερη θέση για το 2011, 2012, 2013 και 2014 ως προς την απασχόληση βρίσκεται ο κλάδος της κρατικής διοίκησης – οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Αναλυτικότερα, το 2011 απασχολούσε 191.884 εργαζομένους και μέχρι το 2014 ακολούθησε πτωτική πορεία, ενώ το 2015 και 2016 παρουσίασε σημαντική αύξηση (157.532 και 164.887) και το 2017 μείωση, ώστε τελικά ο αριθμός των απασχολουμένων διαμορφώθηκε στις 158.579.

Ωστόσο, τα πολυπληθέστερα επαγγέλματα δεν είναι και τα πιο δυναμικά. Πιο δυναμικά επαγγέλματα είναι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και ακολουθούν οι πωλητές, ενώ πιο δυναμικός κλάδος είναι αυτός που αφορά τις δραστηριότητες εστιατορίων.

Τα στοιχεία δείχνουν πως η πλειονότητα του εργατικού δυναμικού κατέχει σχετικά απλές δεξιότητες, απόρροια του παραδοσιακού παραγωγικού προτύπου της ελληνικής οικονομίας. Ακολουθούν, βέβαια, ειδικότητες όπως πολιτικοί μηχανικοί, καθηγητές, αναλυτές υπολογιστικών συστημάτων και άλλοι απασχολούμενοι με υψηλού επιπέδου δεξιότητες, καθώς και εργαζόμενοι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και εμπειρία. Τέλος, ως απόρροια των φορολογικών και ασφαλιστικών αλλαγών, οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) φαίνεται πως υποκαθιστούν σιγά σιγά τις ατομικές.