ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγώνας επιβίωσης για χιλιάδες επαγγελματίες

Αγώνας επιβίωσης για χιλιάδες επαγγελματίες

Αντιμέτωπη με οικονομική δυσπραγία, ανασφάλεια και έλλειψη χρηματοδότησης βρίσκεται η συντριπτική πλειονότητα των 1,134 εκατ. αυτοαπασχολουμένων στη χώρα.

Ειδική έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που διεξήχθη παράλληλα με την Ερευνα Εργατικού Δυναμικού κατά το β΄ τρίμηνο του 2017, σκιαγραφεί το προφίλ του Ελληνα αυτοαπασχολουμένου κατά τη διάρκεια της κρίσης και δείχνει ότι τα σημαντικότερα προβλήματα ή και εμπόδια που αντιμετώπισαν οι επαγγελματίες ήταν η οικονομική ανασφάλεια και η έλλειψη χρηματοδότησης. Οι κυριότερες δυσκολίες των αυτοαπασχολουμένων αφορούν την οικονομική καχεξία, σε περιόδους που δεν έχουν δουλειά, τα προβλήματα στις πληρωμές και την αδυναμία να ορίσουν τις αμοιβές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα ποσοστό της τάξης του 60% επεδίωξε να επιβιώσει για κάποια περίοδο εντός του 2017, με ελάχιστο εισόδημα.

Αγώνας επιβίωσης για χιλιάδες επαγγελματίες-1

Το 42% έμεινε χωρίς εισόδημα κατά τη διάρκεια ασθένειας, ενώ το 36,5% των αυτοαπασχολουμένων δήλωσε πως έμεινε εντός του 2017 χωρίς δουλειά για σημαντικό διάστημα. Περισσότερα από 1 στα 3 άτομα έγιναν αυτοαπασχολούμενοι εθελοντικά, κυρίως γιατί αυτό συνηθίζεται στην ειδικότητά τους (20,1%). Υπάρχουν βέβαια και αυτοί (περίπου 1 στους 5) που αναγκάστηκαν να γίνουν, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά ως μισθωτοί. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για γυναίκες, άτομα νεαρότερης ηλικίας και αλλοδαπούς, που ασκούν ειδικότητες χαμηλής ειδίκευσης. Και είναι συνήθως αυτοί που δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν να είναι μισθωτοί, ήτοι 1 στους 3 αυτοαπασχολουμένους που δεν απασχολεί άλλο προσωπικό. Αλλωστε, η έρευνα έδειξε πως οι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό είναι οι περισσότερο ικανοποιημένοι εργαζόμενοι.

Αναλυτικά, από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι οι δυσκολίες (έλλειψη χρημάτων, ανεργία κλπ.) αναφέρονται ως οι πιο σημαντικές από περίπου 46% των ερωτωμένων. Γενικά, οι δυσκολίες εμφανίζονται λιγότερο έντονες στα άτομα που ασκούν μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης και περισσότερο έντονες στους αλλοδαπούς. Η ύπαρξη περιόδου με ελάχιστο εισόδημα αναφέρεται περισσότερο στον πρωτογενή κλάδο, ενώ η ύπαρξη περιόδου χωρίς καθόλου δουλειά στον κλάδο των κατασκευών. Το δεύτερο είδος δυσκολίας αφορά την οικονομική εξάρτηση των αυτοαπασχολουμένων. Το 43,1% δηλώνει αδυναμία να καθορίσει (να επηρεάσει) την αμοιβή της εργασίας του, ενώ το 45,1% αναφέρει προβλήματα από τις πληρωμές των πελατών. Οι παραπάνω δυσκολίες θεωρούνται ως οι πιο σημαντικές από περίπου 26% των ερωτωμένων. Η πρώτη δυσκολία αφορά περισσότερο αυτοαπασχολουμένους ελληνικής υπηκοότητας και στον πρωτογενή τομέα, ενώ η δεύτερη αυτοαπασχολουμένους σε χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στις υπόλοιπες δυσκολίες συγκαταλέγεται η γραφειοκρατία που συναντάται σε υψηλότερο ποσοστό στις χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το 14,6% των ερωτωμένων απαντά ότι είχε έναν κύριο πελάτη τους 12 τελευταίους μήνες, δηλαδή έναν πελάτη από τον οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75% του εισοδήματός του. Αυτό παρατηρείται συχνότερα στις γυναίκες και στα άτομα ελληνικής υπηκοότητας και πολύ περισσότερο στον πρωτογενή κλάδο και στα στοιχειώδη επαγγέλματα (καθαρίστριες και λοιποί ανειδίκευτοι εργάτες πλην γεωργίας).

Στα… θετικά του επαγγέλματος συγκαταλέγεται το γεγονός ότι οι αυτοαπασχολούμενοι παρουσιάζουν υψηλό βαθμό οικονομικής και οργανωσιακής ανεξαρτησίας.