ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Έρευνα δείχνει ότι ύπνος πάνω από 6,5 ώρες την ημέρα ίσως οδηγεί σε άνοια

Προβλήματα στον εγκέφαλο προκαλούν και λιγότερες των 4,5 ωρών ύπνου

Έρευνα δείχνει ότι ύπνος πάνω από 6,5 ώρες την ημέρα ίσως οδηγεί σε άνοια

Μπορεί ο καλός ύπνος να μας ανανεώνει, να συνδέεται με την ενίσχυση του οργανισμού έναντι των καρδιακών ασθενειών και του διαβήτη, ωστόσο η υπερβολή δεν κάνει καλό στο μυαλό μας.

Έρευνα του Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον δείχνει ότι ο ύπνος για περισσότερες από 6,5 ώρες την ημέρα μπορεί να δημιουργήσει μακροπρόθεσμα εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, όπως ακριβώς και ο ύπνος για λιγότερων των 4,5 ωρών.

Η ομάδα ερεύνης του πανεπιστημίου ήθελε να εντοπίσει ποια ποσότητα ύπνου συνδέεται με γνωστικές δυσλειτουργίες του εγκεφάλου. Εξέτασε 100 ενηλίκους με μέσο όρο ηλικίας λίγο μετά τα 75 έτη επί τέσσερα με πέντε χρόνια.

Για την καταγραφή του ύπνου τους χρησιμοποιήθηκε εγκεφαλογραφική συσκευή επί τέσσερις με έξι νύχτες, δείχνοντας στους ερευνητές όχι μόνο τον χρόνο του ύπνου αλλά και πόσο ξεκούραστος ήταν αυτός.

Παράλληλα ελήφθησαν υπόψιν και τα προσωπικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου, όπως η προχωρημένη άνοια ενός από αυτά και τα προβλήματα διαφόρων άλλων.

Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι ερευνητές ήταν ότι ο ύπνος κάτω των 4,5 ωρών και άνω των 6,5 ωρών ημερησίως, όπως βεβαίως και ο ύπνος κακής ποιότητας, συνδέονται μακροχρόνια με την πτώση της γνωστικής λειτουργίας του εγκεφάλου, σε συνάρτηση πάντα με την ηλικία του καθενός.

Παραμένει ασαφές όμως γιατί ο πολύς ύπνος συνδέεται με τις εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, αν και κατά το παρελθόν πολλοί ηλικιωμένοι με άνοια που είχαν αναφέρει πως… κοιμούνται πολύ.

Πηγή: The Conversation