80 χρόνια πριν στην «Κ» 3-III-1939

1' 13" χρόνος ανάγνωσης

Ο ΠΕΤΑΙΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ: Προτάσει των κ.κ. Νταλαντιέ και Μποννέ το [υπουργικό] συμβούλιον ώρισε τον στρατάρχην Πεταίν ως πρεσβευτήν της Γαλλίας εις το Μπούργκος. Η απόφασις ελήφθη ομοφώνως. Ο στρατάρχης Πεταίν είναι ηλικίας 83 ετών. Η διάρκεια της διπλωματικής του αποστολής είναι απεριόριστος. […] Παρατηρείται ότι ο διορισμός του κ. Πεταίν καταδεικνύει την σημασία την οποίαν αποδίδει η γαλλικής κυβέρνησις εις τα στρατιωτικά προβλήματα τα οποία ανακύπτουν διά την Γαλλίαν εν Ισπανία τόσον διά το παρόν, όσον και διά μιαν μελλοντικήν στρατιωτικήν περιπλοκήν. Προστίθεται ότι ο στρατάρχης Πεταίν ήτο ο μόνος ενδεδειγμένος να λύση τα προβλήματα ταύτα, εις στιγμήν καθ’ ην προβάλλει απαραίτητος η αποκατάστασις και η τόνωσις των πατροπαραδότων σχέσεων μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας. [Φωτ. Ο Πεταίν (αριστερά) με τον υπουργό Εξωτερικών Ζ. Μπονέ.]

ΝΕΟΣ ΠΑΠΑΣ: […] την 17.30 ο λευκός καπνός ο οποίος εξήλθε από τον παραπλεύρως του Σιξτείου παρεκκλησίου σωλήνα ανήγγειλεν ότι εξελέγη νέος Ποντίφηξ. Ο νέος Πάπας, καρδινάλιος Ευγένιος Πατσέλλι, προσλαβών το όνομα Πάπας Πίος ΧΙΙ, εξελέγη ακριβώς την 17.24 μετά του νενομισμένου αριθμού των ψήφων. […] Υπήρχε, πράγματι, εις όλους η διαίσθησις ότι το Κογκλάβιον αυτήν την φοράν δεν θα εβράδυνε να εκλέξη τον νέον Πάπαν και εις όλων τα στόματα εφέρετο το όνομα του Καρδιναλίου Πατσέλλι.

Α΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ: Ο Υπουργός-Διοικητής της πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιάς παρέστη χθες την πρωίαν εις την κατάθεσιν του θεμελίου λίθου των έργων επεκτάσεως και εξωραϊσμού του Α΄ Νεκροταφείου, […] το οποίον ως γνωστόν δημιουργείται εις χώρον 250 στρεμμάτων αγορασθέντων παρά του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Θηβών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT