ΑΠΟΨΕΙΣ

Στοιχειωμένες επενδύσεις

Προεκλογικά ακούει κανείς μεγαλόπνοες διακηρύξεις. Για το πώς πρέπει να ηττηθεί, ας πούμε, ο νεο-φιλελευθερισμός ή ακόμη και για το πώς πρέπει να σωθεί ο απειλούμενος πολιτισμός της Ευρώπης. Θα ήταν ίσως χρησιμότερο να ακούγαμε λύσεις για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί μια μαρίνα – στοιχειωμένη από τη γραφειοκρατία και την πολυνομία. Ή για το πώς θα μπορούσε, τόσα χρόνια μετά, να ερευνηθεί και να αξιοποιηθεί ο περιλάλητος πλούτος των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων. Φαίνεται ότι το ζητούμενο ακόμη δεν είναι να προσελκύουμε επενδύσεις. Προέχει να πετύχουμε να μην τις εμποδίζουμε.