80 χρoνια πριν… 23-3-1939

49" χρόνος ανάγνωσης

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ: [Μιλάει ο Ι. Μεταξάς] «Το έτος 1938 δεν ήτο βεβαίως ευμενές διά την γεωργίαν από απόψεως καιρικών συνθηκών. Αρκεταί καλλιέργειαι υπέστησαν τας συνεπείας των δυσμενών συνθηκών […]. Παρ’ όλα ταύτα ο λαός και ιδιαιτέρως ο Αγροτικός Κόσμος ευημέρησε καταφανώς κατά το λήξαν έτος. Δεν ησθάνθη συνεπώς άμεσα τα αποτελέσματα των κακών καιρικών συνθηκών. […] Η Γεωργία αρχίζει να γίνεται ανεξάρτητος από τας καιρικάς συνθήκας. Η γεωργική παραγωγή και η ευημερία του Αγρότου δεν εξαρτώνται πλέον μόνον από τον καιρόν» [φωτ. παρέλαση αγροτών, Ν.Ε. Τόλης].

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΜΕΛ: Εδημοσιεύθη επίσημον ανακοινωθέν, συμφώνως προς το οποίον η Κυβέρνησις της Λιθουανίας απεφάσισε να αποδώση εις την Γερμανίαν την περιοχήν του Μέμελ, κατόπιν των προτάσεων αι οποίαι υπεβλήθησαν εκ μέρους του υπουργού των Εξωτερικών του Ράιχ κ. Ρίμπεντροπ προς τον υπουργόν Εξωτερικών της Λιθουανίας, κατά την πρόσφατον μετάβασιν του τελευταίου εις Βερολίνον.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΝΑΥΑΓΙΟ: […] μεταδίδεται ότι η αναληφθείσα προσπάθεια προς συγκρότησιν ενιαίου μετώπου κατά της γερμανικής επεκτάσεως, λόγω της αρνητικής στάσεως της Πολωνίας, κυρίως, βαίνει μάλλον προς ναυάγιον.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT