ΑΠΟΨΕΙΣ

Δημόσιες σχέσεις

Ανεξαρτήτως του τι πιστεύει κανείς για τη λύση του ονοματολογικού που συνομολόγησε η κυβέρνηση, η συμφωνία των Πρεσπών έχει αφήσει παράπλευρες, αλλά όχι ασήμαντες εκκρεμότητες. Οι αντιδράσεις του επιχειρηματικού κόσμου της Μακεδονίας, με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος ο πρωθυπουργός, δεν εκπορεύονται μόνο από το φρόνημα. Πηγάζουν από πραγματικές επιπλοκές που έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται στις εξαγωγές των μακεδονικών προϊόντων. Η πολιτική της εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων δεν θα έχει εκπληρώσει τον σκοπό της, αν δεν αρθούν πρώτα αυτά τα εμπόδια. Εμπόδια που δεν θα ξεπεραστούν με ταξίδια και χειρονομίες «δημοσίων σχέσεων».