ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 6-4-1939

06s1egt

ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ: Κάιρον – Αφίκετο σήμερον ενταύθα αεροπορικώς […] ο υπουργός της Προπαγάνδας του Ράιχ Δρ Γκαίμπελς [ο οποίος] εδήλωσε προς τους αντιπροσώπους του Τύπου ότι δεν δύναται να υπάρξη αληθής διεθνής ειρήνη άνευ της ικανοποιήσεως των νομίμων βλέψεων των ενδεών κρατών. «Μεταξύ των άλλων –είπε– δέον να λυθούν τα προβλήματα της Συρίας και της Παλαιστίνης. Οσον αφορά το ισραηλιτικόν πρόβλημα, η Ιταλία και η Γερμανία θα συνεχίσουν την φυλετικήν των πολιτικήν αδιαφορούσαι διά τα παράπονα των Εβραίων […]».

ΚΡΟΑΤΙΚΟ: Κατά τας τελευταίας εκ Βελιγραδίου πληροφορίας, αι διεξαγόμεναι εν Ζάγκρεμπ συνομιλίαι μεταξύ του Γιουγκοσλαύου πρωθυπουργού κ. Τσβέτκοβιτς και του αρχηγού των Κροατών κ. Μάτσεκ, διά την οριστικήν ρύθμισιν του κροατικού προβλήματος προχωρούν εν ατμοσφαίρα απολύτου εγκαρδιότητος, προβλέπεται δε ότι θα επέλθη τάχιστα συμφωνία εφ’ όλων των σημείων.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ:  […] η πλατεία θα καταργηθή ουσιαστικώς και τα εκατέρωθεν αυτής πεζοδρόμια θα επεκταθούν μέχρι της γραμμής, εις την οποίαν εκτείνονται τα πεζοδρόμια της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου. Επί των πεζοδρομίων τούτων θα δημιουργηθούν ειδικαί στάσεις διά λεωφορεία και ολίγα ανθοπωλεία.