ΑΠΟΨΕΙΣ

Σάρωση

Οι αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας θα αρκούσαν για να καταδείξουν ότι ο υπουργός Παιδείας ελάχιστα έχει συζητήσει –πόσο μάλλον σταθμίσει επιστημονικά– το χιλίων σελίδων νομοθέτημα που κατέθεσε στην εθνική αντιπροσωπεία. Στο τέλος της θητείας της, η κυβέρνηση επιχειρεί να σαρώσει όλο το οικοδόμημα της εκπαίδευσης. Αν αναζητεί κανείς το νόημα αυτών των αλλαγών, θα το βρει στις τροπολογίες της τελευταίας στιγμής. Στις τροπολογίες πελατειακής σποράς νέων σχολών στην επαρχία. Κάθε πόλη και σχολή, κάθε χωριό και πανεπιστημιοποιημένο ΤΕΙ.