ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-5-1939

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: […] Από της 1ης παρελθόντος Απριλίου, αι σημειούμεναι υπό του κινεζικού στρατού επιτυχίαι είναι άκρως αξιόλογοι. Η ηθική και υλική δύναμις των Κινέζων ανεπτύχθη εις σημείον ώστε ο πόλεμος εναντίον των Ιαπώνων να εισέλθη εις νέαν φάσιν. Οι Κινέζοι […] αισθανόμενοι εαυτούς αρκετά ισχυρούς απεφάσισαν να εγκαταλείψουν την τακτικήν της αμύνης και να αναλάβουν επιθετικήν πρωτοβουλίαν. Η επίθεσις ήρχισεν εις εξ σημεία του απεράντου μετώπου [φωτ. Νεαροί Κινέζοι εκπαιδεύονται].

ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΓΙΑ ΒΑΡΝΑΛΗ: […] Ευχάριστο βιβλίο οι «Ζωντανοί Ανθρωποι». Θα μπορούσαν τα δεκατρία αυτά άρθρα να γίνουν ένα αναγνωστικό για τις ανώτερες τάξεις των σκολιών μας. Οι νέοι μας θα μάθουνε τις πνευματικές αξίες του τόπου μας και θα τις αγαπήσουν. Γιατί, αληθινά, αγαπά όλους αυτούς τους ανθρώπους του Βάρναλη ο αναγνώστης.

ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ: Η δύναμις του αγγλικού στρατού κατά τέλος του τρέχοντος έτους θα είναι περί το 1.000.000. Εις το διάστημα μιας τριετίας θα είναι περίπου 1.300.000 ανδρών, ο δε αριθμός αυτός θα διατηρηθή μονίμως.