80 χρόνια πριν στην «Κ» 21-7-1939

80 χρόνια πριν στην «Κ» 21-7-1939

1' 14" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το Πρακτορείον Τρανζότσεαν μεταδίδει την κάτωθι περίληψιν του λόγου τον οποίον εξεφώνησεν ο αρχηγός των στρατιωτικών δυνάμεων της Γερμανίας στρατηγός φον Μπράουχιτς […]: «Το έδαφος τούτο είναι παλαιόν ιστορικόν έδαφος και εννοώ να είπω προς όλους σας επαναλαμβάνων και τονίζων ιδιαιτέρως τους λόγους: “Παλαιόν γερμανικόν έδαφος”. Ο Χίντεμπουργκ εγνώριζε περί τίνος επρόκειτο όταν εδήλωσεν ότι επήγαινε να απελευθερώση πραγματικώς και απολύτως το παλαιόν πρωσσικόν έδαφος. Οι λόγοι εκείνοι του στρατάρχου Χίντεμπουργκ δεν αποτελούν μόνον σύνθημα διά το εις Τάννεμπεργκ ταξίδιον των αυριανών αξιωματικών του γερμανικού στρατού αλλά και απάντησιν εις εκείνους οι οποίοι προβάλλουν αιφνιδίως δήθεν δικαιώματα επί του παλαιού και σεβαστού αυτού εδάφους το οποίον συνδέεται με την γερμανικήν ιστορίαν και την γερμανικήν φύσιν διά χιλιετούς παραδόσεως […]. Αι αιφνιδίως προβαλλόμεναι διεκδικήσεις αυταί αποτελούν πλάνην την οποίαν οι στρατιώται δεν αρέσκονται να αποκρούουν μόνον με λόγους. Δεν επιζητούμεν πόλεμον, αλλ’ ακόμη ολιγώτερον φοβούμεθα τον πόλεμον». [φωτ.]

ΑΔΑΜ: Εις την Πινακοθήκην του Μπλάκμπουλ εξετέθη τελευταίως ο «Αδάμ», έργον του μεγάλου Αγγλου γλύπτου Επστάιν. Το έργον ζυγίζει τρεις τόννους. Η είσοδος επετράπη αρχικώς αντί του ποσού των δύο σελληνίων, αργότερον όμως εμειώθη αύτη εις 1 σελλήνιον. […]τον «Αδάμ» ηγόρασεν ο κ. Τσαρλς Στάνφορντ […].

ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΠΥΡΠΟΛΟΥΝΤΑΙ: Η αφόρητος ζέστη συνεχίσθη και χθες με πολύ μεγαλυτέραν έντασιν, συνεπεία της επικρατούσης κατά τας τελευταίας ημέρας παντελούς απνοίας. Το θερμόμετρον έφθασε να δεικνύει την 2αν μεταμεσημβρινήν ώραν τους 41,9 βαθμούς υπό σκιάν… Υπό τοιαύτην υψηλήν θερμοκρασίαν η πόλις και τα περίχωρα επυρπολήθησαν κυριολεκτικώς από τας καυστικάς ακτίνας του ήλιου.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή