ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν 2 – 8 – 1939

ΕΠΕΤΕΙΟΣ: Συνεπληρώθη χθες μία 25ετία αφ’ ης ημέρας ουσιαστικώς εκηρύσσετο ο [πρώτος] παγκόσμιος πόλεμος. Εικοσιπέντε έτη από της μοιραίας ημέρας της 1ης Αυγούστου του 1914 ο κόσμος ζη πάλιν τον εφιάλτην της πολεμικής αναταραχής.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΓΑΓΡΟΣ: Εις τα Λευκά Ορη της Κρήτης διητάτο άλλοτε κατ’ αγέλας σπάνιον εις την Ευρώπην είδος αιγάγρου, ο επονομαζόμενος Κρητικός. Η λαθροθηρία έτεινε όμως να εξαφανίση το είδος. Ευτυχώς […] ελήφθη σειρά μέτρων προς προστασίαν των.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ: Ο Γεν. Διευθυντής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και σύμβουλος του γερμανικού κράτους κ. Βόλτατ, κατέστη «διά νυκτός» πρωταγωνιστούν πρόσωπον της διεθνούς πολιτικής. Η εν Λονδίνω τελευταία συνομιλία του μετά του Αγγλου υπουργού του Εμπορίου κ. Χώντσον και η εκ ταύτης δημοσιογραφική εκστρατεία του διεθνούς Τύπου, περί τα συζητηθέντα θέματα, συνεκίνησαν φοβερά το αγγλικόν κοινοβούλιον και την διεθνή γνώμην. […] Εάν πράγματι κατ’ αυτήν εξητάσθη σοβαρώς υπό των δύο τούτων υπευθύνων οικονομικών εμπειρογνωμόνων των αντιμαχομένων Μ. Δυνάμεων, συγκεκριμένον «σχέδιον ειρήνης», είναι δικαιολογημένη η τόση αναταραχή.