80 χρόνια πριν στην «Κ» 4 – 8 – 1939

80 χρόνια πριν στην «Κ» 4 – 8 – 1939

1' 16" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: [Διάγγελμα Ι. Μεταξά] «Ελληνες: Εορτάζομεν σήμερα την τρίτην επέτειον της ημέρας κατά την οποίαν ο ελληνικός λαός κύπτων υπό το βάρος μιας μακράς κακοδαιμονίας εσήκωσε το ανάστημά του και ύψωσε την κεφαλήν. […] Εισερχόμεθα εις το 4ον έτος της πραγματικής εθνικής κυριαρχίας. […] Ο καθείς θεωρεί πλέον το Κράτος τούτο ως ιδικόν του κτήμα και δικαιούται να το θεωρή ως τοιούτο. […] Εννοήσαμεν όλοι ότι η γεωγραφική μας θέσις μέσα εις τον μεσογειακόν κόσμον και η ιδιομορφία της χώρας μας επιβάλλουν να είμεθα ισχυροί, άλλως θα αντιμετωπίζομεν τον κίνδυνον της εξαφανίσεως, όπως πολλάκις μας συνέβη κατά το παρελθόν. Ισχυροί πρώτον πολεμικώς, και διά τον λόγον αυτόν κάμνομεν όλας τας σχετικάς θυσίας. Αλλά δεν αρκεί η πολεμική ισχύς. Πρέπει να είμεθα ισχυροί και εις τον πολιτισμόν, και τον τεχνικόν και ιδιαιτέρως εις τον ηθικόν πολιτισμόν, να έχωμεν δε προ παντός ιδικόν μας πολιτισμόν, που να πηγάζη από τα έγκατα της ψυχής μας […]».

ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ: Κατά τα εκ Παρισίων τηλεγραφήματα η «Μικρά Εφημερίς» ασχολουμένη με την γενικήν εν Ευρώπη κατάστασιν, παρατηρεί τα ακόλουθα: Η έναρξις των στρατιωτικών εκδηλώσεων του Αξονος, ωσεί εκ τύχης, συνωδεύθη από δύο σειράς επεισοδίων: των επισυμβάντων εις Ντάντσιγκ και εκείνων τα οποία έγιναν εις τα ουγγρο-ρουμανικά σύνορα. Τα τελευταία έσχον ως αφορμήν εν απλούν ζήτημα ποταμοπλοΐας. Η ενέργεια αυτή φαίνεται στρεφομένη κατά της Πολωνίας.

ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ: Αγγέλλεται εκ Μπαγιόν ότι ταξιδιώται προερχόμενοι εξ Ισπανίας ανεκοίνωσαν ότι σημαντικαί στρατιωτικαί προπαρασκευαί συντελούνται κατά μήκος των γαλλο-ισπανικών συνόρων. 5.000 Ισπανών εργατών ειδικευμένων εις τα οχυρωματικά έργα εκινητοποιήθησαν διά την επίσπευσιν της κατασκευής των.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή