80 χρoνια πριν… 7-8-1939

48" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ: Κατ’ άλλας πληροφορίας εκ Θήρας, η δράσις του ηφαιστείου συνεχίζεται. Ο καθηγητής κ. Κρητικός μετά του υφηγητού κ. Κοκόρου μετέβησαν εις τον νέο σχηματισμόν δι’ ειδικού πλοιαρίου. Ο κ. Κρητικός απεβιβάσθη εις τον ναΐσκον του Αγ. Γεωργίου, εκείθεν δε ανήλθεν εις τον παλαιόν κρατήρα ονόματι «Παλαιά Καμμένη», οπόθεν συνέχισε τας παρατηρήσεις μέχρι της μεσημβρίας. […] Αι τοπικαί αρχαί συνέστησαν εις το κοινόν να μη πλησιάζη προς την νησίδα του Αγίου Γεωργίου λόγω του κινδύνου της προκλήσεως ατυχημάτων.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Κατά μίαν τελευταίαν γερμανικήν στατιστικήν από του Μαρτίου του 1938 περί τας 100 χιλιάδας Ισραηλίται έφυγαν εξ Αυστρίας [φωτ.], οι πλείστοι δε εξ αυτών διέμεναν εις την Βιέννην. Εκ των Εβραίων της Βιέννης 20.677 ανεχώρησαν εις Βόρειαν Αμερικήν […].

ΕΠΙΛΥΣΗ; Λονδίνον (Ιδ. υπηρ.) – Οι ενταύθα πολιτικοί παρατηρηταί θεωρούν ότι η διεθνής κατάστασις, μολονότι κατά τον μήνα Αύγουστον θα εμφανίση την μεγαλυτέραν έντασιν και οξύτητα, δεν αποκλείεται να παρουσιάση και ενδείξεις δυναμένας να οδηγήσουν εις την επίλυσιν των διεθνών εκκρεμοτήτων διά διαπραγματεύσεων. 

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή