ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 11 – 8 – 1939

80-chronia-prin-stin-k-11-amp-8211-8-amp-8211-1939-2332191

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Η πλέον κατωκημένη πόλις του κόσμου είναι η Νέα Υόρκη, με τους επιβλητικούς ουρανοξύστας της και τα χαλυβδίνους οικοδομάς της. Κατά την απογραφήν του Ιουνίου 1934 η πόλις αυτή είχε 7.470.000 κατοίκων αν εις τον αριθμόν αυτόν προστεθούν και οι κάτοικοι των προαστείων, το σύνολον θα ανέλθη εις 11.700.000 ψυχών.

ΝΤΑΝΤΣΙΓΚ: Ο αρχηγός των εθνικοσοσιαλιστών του Ντάντσιγκ κ. Φόρστερ εξεφώνησεν απόψε κατά το συγκροτηθέν εκεί συλλαλητήριον διαμαρτυρίας κατά των πολωνικών απειλών, τον μετά τόσου ενδιαφέροντος αναμενόμενον λόγον του. […] «Συνήλθομεν κατά την παρούσαν σοβαράν στιγμήν, όπως διαμαρτυρηθώμεν ενώπιον ολοκλήρου του κόσμου διά τας απειλάς πολέμου τας οποίας οι Πολωνοί εκτοξεύουν εναντίον του Ντάντσιγκ από τινων εβδομάδων. […] Ημείς οι κατοικούντες εις το Ντάντσιγκ κατά τας τελευταίας ολίγας εβδομάδας παρεσκευάσθημεν διά να αποκρούσωμεν οιανδήποτε επίθεσιν. Το Ντάντσιγκ δεν είναι μόνον του εις τον κόσμον, αλλά ολόκληρον το μεγαλύτερον γερμανικόν Ράιχ, η πατρίς μας και ο αρχηγός μας Χίτλερ είναι έτοιμοι να σταθούν παρά το πλευρόν μας εν περιπτώσει πολωνικής επιθέσεως».

ΦΡΑΓΜΑ ΦΑΣΙΔΕΡΗ: Χθες την 7.30 μ.μ. παρουσία του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Ι. Μεταξά παρισταμένων και των υπουργών […] και ολοκλήρου του πληθυσμού της κοινότητος Κουκουβάουνες με επικεφαλής τον πρόεδρον κ. Συνόπουλον, εγένοντο τα εγκαίνια του φράγματος «Ι. Μεταξά». […] Το φράγμα θα αποδώση εις την καλλιέργιαν 6.000 στρέμματα ξηρικής γης, και ούτω το εθνικόν εισόδημα γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής της κοινότητός μας, από 7 εκατομμύρια που είναι σήμερον θα ανέλθη εις 60 εκατ. διότι εκ παραλλήλου με την γεωργικήν παραγωγήν θα αυξηθή και η οικόσιτος κτηνοτροφία […].