ΑΠΟΨΕΙΣ

Το «κουμπί» της προόδου

Οι δύο –μέχρι στιγμής– μεγαλύτερες φωτιές του καλοκαιριού φαίνεται ότι οφείλονται σε πολύ οικείες αιτίες: σε ένα καλώδιο της ΔΕΗ και σε μια χωματερή. Η αντοχή των ίδιων παθογενειών εμπεδώνει την εντύπωση ότι όλα στην Ελλάδα γίνονται μοιραία, χωρίς να επιδέχονται βελτίωση. Κι όμως, η ταχύτητα με την οποία λειτούργησε, έστω και μερικώς, το «στοιχειωμένο» σύστημα ειδοποίησης 112 δείχνει το αντίθετο. Μερικές φορές η πρόοδος είναι πολύ πιο απλή απ’ ό,τι την κάνουν να φαίνεται χρόνια αβελτηρίας.