80 χρoνια πριν… 21-8-1939

48" χρόνος ανάγνωσης

ΒΕΡΟΛΙΝΟ: Εδώ στην πόλη του Σπρέε, ο κρατικός τομεύς καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη επιφάνεια του «Σίτυ». Πράγμα που φανερώνει τη μεγάλη επιρροή που ασκεί η κρατική ηγεσία μέσα σε όλα τα πεδία της οικονομίας. Αλλά που συγχρόνως, διαγράφει τις δυνατότητες της αναπτύξεως της πλευράς αυτής της πόλεως ώστε πολύ σύντομα, με τα εκτελούμενα συγχρόνως οικοδομικά και πολεοδομικά έργα να γίνη αληθινό κόσμημα – ένα πρότυπο ωργανωμένης και αισθητικώς ανωτέρας, πρωτευούσης.

KYΒΕΡΝΗΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: Αι κυπριακαί εφημερίδες αφιερώνουν ολοκλήρους σελίδας εις την υποδοχήν, της οποίας έτυχε κατά την άφιξίν του εις Λάρνακα και Λευκωσίαν ο νέος κυβερνήτης κ. Γουίλιαμ Ντένις Μπάττερσιλλ. […] Εις την Λευκωσίαν η υποδοχή του νέου κυβερνήτου εκ μέρους των αρχών και του λαού ήτο επίσης εγκάρδιος.

ΑΡΜΑ ΘΕΣΠΙΔΟΣ: Εντός του Σεπτεμβρίου αρχίζει τας παραστάσεις του το πρώτον «Αρμα του Θέσπιδος», ο πρώτος δηλαδή περιοδεύων θίασος με στελέχη του Βασιλικού Θεάτρου, ο οποίος θα τέρψει την ελληνικήν επαρχίαν με έργα εκ του δραματολογίου του Βασιλικού. […] Η επαρχία ασφαλώς θα χειροκροτήση την πρωτοβουλίαν.