ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-8-1939

ΧΡΥΣΗ ΠΥΛΗ: Εις τον Αγιον Φραγκίσκον, η δευτέρα Παγκόσμιος Εκθεσις της Αμερικής, κτισμένη επάνω στο τεχνητό νησί του «Θησαυρού», όπως ονομάζεται το μελλοντικό αεροδρόμιο, δοξάζει  διαφορετικούς θεούς από αυτούς που λατρεύει ο «Κόσμος της Αύριον» της Νέας Υόρκης. Η πρόοδος της παντοδύναμης μηχανής, η επιστήμη, τα αθέατα κύματα του αιθέρος, ο ηλεκτρισμός, η ταχύτης έχουν πάρει δεύτερη θέση. Η Εκθεσις της Χρυσής Πύλης είναι ρωμαντική. Εχει ποίηση, χρώμα, λουλούδια και […] γυρίζει πίσω με νοσταλγία […].
 
ΓΕΡΜΑΝΟΡΩΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Μετά την σύναψιν της εμπορικής συμβάσεως και των πιστώσεων μεταξύ Ρωσσίας και Γερμανίας, προέκυψε ζήτημα βελτιώσεως των σχέσεων των δύο χωρών. Η ανταλλαγή γνωμών […] μεταξύ των Κυβερνήσεων Ρωσσίας και Γερμανίας, κατέληξεν εις την διαπίστωσιν της υφισταμένης επιθυμίας μεταξύ των δύο μερών προς δημιουργίαν υφέσεως εις τας πολιτικάς σχέσεις αυτών διά τον περιορισμόν της απειλής του πολέμου. Ως συνέπεια της διαπιστώσεως ταύτης προέκυψεν η επιθυμία συνάψεως συμφώνου μη επιθέσεως μεταξύ των δύο χωρών. Εν συνεχεία τούτου […] ο υπουργός των Εξωτερικών της Γερμανίας κ. Ρίμπεντροπ θα επισκεφθή την Μόσχαν διά την διεξαγωγήν των σχετικών διαπραγματεύσεων.