ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-9-1939

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ: Το Λος Αντζελες είναι μια πόλις παράδοξη, που περνά τώρα, αυτά τα χρόνια, τα πιο τρελά της νειάτα. Κτίζεται, μαζεύει κατοίκους, προσπαθεί να αποκτήση κάποια συνοχή, να γίνη από μια απέραντη πυκνοκατοικημένη εξοχή, μια λογική, κανονική πόλις. [Εντυπώσεις της Ελένης Βλάχου]

ΦΟΝ ΦΡΙΤΣ: Καθ’ α ανεκοινώθη σήμερον εκ του στρατηγείου του Φύρερ, ο στρατηγός Φον Φριτς, άλλοτε αρχηγός των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, εφονεύθη την 22αν Σεπτεμβρίου εν τη μάχη τη διεξαγομένη πέριξ της Βαρσοβίας. Ο Φύρερ και ύπατος αρχηγός των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων έπλεξε το εγκώμιον του φονευθέντος στρατηγού εν ειδική ημερησία διαταγή και διέταξεν όπως εις τον στρατηγόν Φον Φριτς γίνη μεγαλοπρεπής κηδεία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ: Η απόφασις περί περιωρισμένης χρήσεως της υγράς καυσίμου ύλης ετέθη εις εφαρμογήν από του μεσονυκτίου. Τούτου ένεκα εσημειώθη σημαντική μείωσις της κινήσεως των αυτοκινήτων εις τας οδούς του Λονδίνου. Δέον να σημειωθή ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα υγράς καυσίμου ύλης, αλλ’ εκρίθη αναγκαίον να ληφθούν μέτρα διά την παρεμπόδισιν της ασκόπου σπατάλης.