ΑΠΟΨΕΙΣ

Πράσινη διπλωματία

Από τις πρώτες διεθνείς επαφές του πρωθυπουργού είχε διαφανεί η πρόθεσή του για τον στρατηγικό αναπροσανατολισμό της χώρας. Το σχέδιο δεν εμπνέεται από μεγαλοϊδεατισμούς. Η Ελλάδα επανασυστήνεται ως ιδανικός προορισμός για πράσινες επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια, αλλά και ως μέλος της διεθνούς κοινότητας, που μπορεί να μπει στην πρωτοπορία της παγκόσμιας συζήτησης για το κλίμα – και να διοργανώσει σχετική σύνοδο το 2020 στην Αθήνα. Επιχειρείται έτσι να αξιοποιηθεί ένα από τα πιο σημαντικά «κοιτάσματα» οικονομικής ανάπτυξης και εθνικής ισχύος.