ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26-9-1939

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΖΕΠΕΛΙΝ: Αεροπορική επίθεσις ενηργήθη την εσπέραν της Κυριακής εναντίον των εις Φρειντριχσχάφεν εργοστασίων Ζέππελιν. Εκρηξις βομβών ηκούσθη, προσθέτει το τηλεγράφημα και επηκολούθησαν πυρά των αντιαεροπορικών πυροβόλων.

ΑΝΤΙΑΣΦΥΞΙΟΓΟΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ: Εις το Λονδίνον οι εισπράκτορες των λεωφορείων συλλέγουν καθημερινώς περί την εκατοντάδα αντιασφυξιογόνων προσωπίδων, τας οποίας αφηρημένοι επιβάται λησμονούν εις το κάθισμά των. Εις τα εστιατόρια της αγγλικής μητροπόλεως εγκαταλείπονται συχνότατα αι προσωπίδες εις τας κρεμάστρας, οι πελάται τας ανταλλάσσουν κατά λάθος, διά ν’ ανακαλύψουν κάποιαν στιγμήν ότι δεν ταιριάζουν εις το πρόσωπόν των. Και αι αγγλικαί εφημερίδες προβαίνουν εις συστάσεις προς τους αφηρημένους Λονδρέζους ότι η λησμοσύνη των ημπορεί να τους στοιχίση πολύ ακριβά.

ΔΕΘ: [Πρωθυπουργικό τηλεγράφημα] «Προς τον Λαόν της Θεσσαλονίκης. Χαιρετίζω μετά ιδιαιτέρας χαράς τα εγκαίνια της 14ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. […] Εύχομαι ο λαός της Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας εν γένει καθώς και όλης της Ελλάδος να εορτάζη πάντοτε ειρηνικά έργα. Προς τους διοργανωτάς της Εκθέσεως και πάντας τους παρόντας αποστέλλω τας ευχαριστίας και τα συγχαρητήριά μου».