ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-10-1939

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ: Γερμανικά αεροπλάνα επεχείρησαν σήμερον να επιτεθούν κατά των στρατιωτικών και ναυτικών εγκαταστάσεων εις τας ακτάς της Σκωτίας. Αεροπλάνα της βασιλικής αεροπορίας προσέβαλον τα γερμανικά και κατά την επακολουθήσασαν αερομαχίαν πολλά εκ των τελευταίων υπέστησαν βλάβας. […] «Τρία εχθρικά αεροπλάνα είχον εμφανισθή άνωθεν του Φιρθ οφ Φορθ.  […] Αναγκασθέντα να αποσυρθούν, προ του πυκνού πυρός το οποίον κατηυθύνετο εναντίον των, τα γερμανικά βομβαρδιστικά επανήλθον και πάλιν μετ’ ολίγον και τέλος έρριψαν βόμβας αι οποίαι έπεσαν εις την θάλασσαν χωρίς να προξενήσουν ζημίας. […] Τα αεροπλάνα έρριψαν επίσης βόμβας πλησίον της γέφυρας χωρίς να εύρουν τον στόχον. [φωτ.]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΔΑ: Η χθεσινή παρέλασις των προτύπων της ελληνικής μόδας, στην αίθουσα της Μεγάλης Βρεταννίας, ήταν από τα πιο διδακτικά πράγματα. Εν πρώτοις πρέπει θερμότατα να συγχαρή κανείς αυτούς που πίστεψαν ότι μπορούμε να ντύνουμε τις γυναίκες μας μ’ έναν τρόπο ελληνικό και ότι απ’ αυτό τον τρόπο θα μπορούσε ίσως να βγαίνουν τύποι, που να επιβληθούν και έξω. […] Η νεοελληνική μόδα αρχίζει να υπάρχη και ως εσωτερική αξία και ως είδος εξαγωγής.