ΑΠΟΨΕΙΣ

Παιχνίδια τέλος

Η συναίνεση για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, εάν επιτευχθεί, δεν θα είναι τάχα επιτυχία κυβερνητική. Είναι θεσμική υποχρέωση του πολιτικού συστήματος. Γι’ αυτό και ανάγεται σε ζήτημα συνολικής αξιοπιστίας του. Από τη διαβούλευση μεταξύ των κομμάτων έχει φανεί ότι οι διαφορές είναι πια επουσιώδεις. Αν εκδηλωθούν πάλι τακτικές παρέλκυσης και προσχηματικών εμποδίων, η ζημία θα είναι μεγάλη. Και θα μπορεί πλέον να καταλογιστεί.