ΑΠΟΨΕΙΣ

Συναινετικό κεκτηµένο

Η κριτική που ασκείται στο προϊόν του συµβιβασµού των κοµµάτων για την ψήφο των εκτός επικρατείας εκλογέων δεν είναι αβάσιµη. Η µαταίωση της δυνατότητας επιστολικής ψήφου και η σώρευση επιπλέον όρων είναι αποτέλεσµα κατώτερο των προσδοκιών ακόµη και της πλειοψηφίας, που προώθησε πρώτη τη θεραπεία αυτού του δηµοκρατικού ελλείµµατος. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι πολιτικές δυνάµεις καταφέρνουν, έπειτα από πάρα πολύ καιρό, να βρουν κοινό τόπο είναι ένα σπάνιο επίτευγµα, που πρέπει να χαιρετιστεί. Και πρέπει να αποτελέσει κεκτηµένο και για το µέλλον. Η αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος τρέφεται από τις συναινέσεις επί των θεσµικών θεµελίων.