ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρόκληση

H μεταρρύθμιση του συστήματος χορήγησης ασύλου στους πρόσφυγες ήταν αναγκαία, για να βελτιωθεί ο ρυθμός εξέτασης των αιτήσεων και για να διακρίνονται όσοι πραγματικά δικαιούνται προστασία. Εχει γίνει πια συνείδηση ότι ένας νόμος δεν αρκεί. Φύλαξη των συνόρων, διεθνής κινητοποίηση, διασπορά του προσφυγικού πληθυσμού στην επικράτεια, πολιτικές και δομές ενσωμάτωσης: Ολα αυτά απαιτούνται ταυτόχρονα. Αλλά και όλα αυτά δεν αρκούν. Η κυβέρνηση σωστά αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα δεν λύνεται. Μόνο αντιμετωπίζεται.