80 χρoνια πριν… 6-11-1939

50" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ: Η Μεγάλη Βρεταννία και η Γαλλία, ερειδόμεναι επί αναμφισβητήτου δικαιώματος, εδημοσίευσαν την 3ην Σεπτεμβρίου πίνακα εμπορευμάτων, τα οποία θα θεωρούν λαθρεμπόριο πολέμου. Ο πίναξ αυτός, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος, περιλαμβάνει όλα τα είδη που ημπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε εμμέσως είτε αμέσως διά στρατιωτικούς σκοπούς. Τα ουδέτερα πλοία τα οποία ήθελον αναλάβει να μεταφέρουν τοιαύτα είδη εις γερμανικούς λιμένας, θα είναι εκτεθειμένα εις τον κίνδυνον να συλληφθούν από τα αγγλικά και γαλλικά καταδρομικά.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Το θεάτρον Κοτοπούλη, εκτός των έργων τα οποία περιλαμβάνονται εις το δραματολόγιον των τακτικών παραστάσεών του, πρόκειται να δημιουργήση και μιαν σειράν από εκτάκτους φιλολογικάς παραστάσεις. Εις τας παραστάσεις αυτάς θα δίδεται ευκαιρία σκηνικής δράσεως εις τα νέα στελέχη του θεάτρου Κοτοπούλη και θα δοκιμάζωνται όλαι αι νέαι σκηνοθετικαί και γενικά καλλιτεχνικαί τάσεις.

ΠΛΩΤΟΣ ΛΟΦΟΣ: Με το θωρηκτόν «Βιττόριο Βενέτο» η Ιταλία αποκτά ένα από τα νεώτερα, ισχυρότερα και καλλίτερον εξοπλισμένα θωρηκτά του κόσμου, το οποίον Ιταλός δημοσιογράφος εχαρακτήρισεν ως πλωτόν λόφον χάλυβος φυτευμένον με κανόνια μεγάλα ως κορμοί δρυός […].

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή