ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανταπόδοση

Η ρύθμιση που εξαγγέλλεται για τους συνταξιούχους που εξακολουθούν να εργάζονται –ώστε να λαμβάνουν διπλάσιο ποσοστό της σύνταξής τους απ’ ό,τι λαμβάνουν σήμερα– είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήταν, ωστόσο, ορθότερο αν μπορούσε να γίνει διαχωρισμός των συνταξιούχων που δεν έχουν επωφεληθεί από κρατική ενίσχυση ή από φόρους υπέρ τρίτων που λαμβάνουν, δηλαδή, ανταποδοτικά μόνο όσα έχουν εισφέρει στον εργασιακό τους βίο. Σε αυτούς, ακόμη κι αν εργάζονται, δεν θα ήταν άδικο να καταβάλλεται ακεραία η σύνταξη.