80 χρoνια πριν… 3-12-1939

49" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΡΑ: Τα φινλανδικά στρατεύματα […] προβάλλουν πανταχού κρατεράν αντίστασιν και εις τινά σημεία κατώρθωσαν να αναλάβουν και επίθεσιν εναντίον των σοβιετικών στρατευμάτων. […] Ο ισθμός της Καρελίας, του οποίου η άμυνα διευκολύνεται φυσικώς, λόγω των πολυαρίθμων λιμνών αι οποίαι υπάρχουν εις την περιοχήν, είναι ωχυρωμένος τόσον ισχυρώς, ώστε καθίσταται αδιαπέραστος. […] Η έλλειψις στρατιωτικών οδών εις Φινλανδίαν καθιστά απολύτως δυσχερή την κίνησιν των σοβιετικών μηχανοκινήτων φαλάγγων, η στρατιωτική τεχνική των Φινλανδών [φωτ.] είνε καταφανώς ανωτέρα, ο δε κλεφτοπόλεμος εις τον οποίον μετ’ ιδιαιτέρας ειδικότητος αποδίδονται οι Φινλανδοί είναι σπουδαίον όπλον εις χείρας των.

ΑΕΡΑΜΥΝΑ: Κατά την επίσημον έκθεσιν της Εταιρίας των Σκωτικών Σιδηροδρόμων, εχρησιμοποιήθησαν διά την αεράμυναν του προσωπικού της πέντε εκατομμύρια αμμοσάκκων.

ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΙΕΣ: Θα αφαιρεθούν αι ανορθόγραφοι και ακαλαίσθητοι επιγραφαί – τουλάχιστον από τας ζώνας εμφανίσεως της πρωτευούσης. Αλλ’ υπάρχουν και ωραίαι και καλαισθητικώταται επιγραφαί αι οποίαι περιλαμβάνουν επίσης… καλαισθήτους ανορθογραφίας. Λ.χ. «αναρρΗχητικά φυτά», τα οποία διαφημίζονται μεγάλοις και εκτύποις γράμμασιν εις την πρόσοψιν γνωστού ανθοπωλείου. Και αυταί αι σφυρήλατοι ανορθογραφίαι θα αφαιρεθούν.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή